Young Stars in Energy

Al onze initiatieven en ideeën op een rij

Volg de ontwikkeling van Windpark Oude Buurserdijk

Nieuws

Provinciaal fonds schiet Energiecoöperatie Haaksbergen te hulp met lening voor windpark Buurse (Tubantia)

17 april 2024

Het Energiefonds Overijssel gaat de Energiecoöperatie Haaksbergen geld voorschieten waarmee de plannen voor het Windpark Oude Buurserdijk vorm kunnen krijgen. Het gaat om zogenoemde ontwikkelkosten die worden gemaakt om de maximaal vijf turbines ten noorden van Buurse mogelijk te maken. Teun Staal 17-04-24, 08:30 De Energiecoöperatie Haaksbergen investeert met Pure Energie op fiftyfiftybasis in de […]

Lees meer

Windmolens: over mee-investeren en het omgevingsfonds

15 april 2024

Iedereen die wil, kan voor een klein bedrag per jaar lid worden van Energiecoöperatie Haaksbergen. Hiervoor moet je eenvoudig gezegd in de gemeente Haaksbergen wonen of werken. Iedereen die lid is, is via de coöperatie ook mede-eigenaar van onder andere toekomstige windmolens. Hieronder leggen we het een en ander uit. Mee-investeren Energiecoöperatie Haaksbergen vindt het […]

Lees meer

Energiecoöperatie Haaksbergen loopt voorop met hulp van Energiefonds Overijssel

15 april 2024

Door de samenwerking met Energiefonds Overijssel kan Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH) als volwaardige initiatiefnemer meewerken aan Windpark Oude Buurserdijk. Daarmee is ECH een van de eerste energiecoöperaties in Overijssel die met hulp van het Energiefonds het provinciale en landelijke streven naar vijftig procent lokaal eigendom in een windpark concreet maakt. Doordat de coöperatie vanaf de allereerste […]

Lees meer

Zonnepark De Stegenhoek: eerste aanvraag uit omgevingsfonds gehonoreerd

15 april 2024

Energiecoöperatie Haaksbergen beheert volgens afspraak met LC Energy het omgevingsfonds van Zonnepark De Stegenhoek. Het omgevingsfonds is een vorm van (financiële) participatie voor de directe omgeving. In totaal gaat het om een bedrag van € 50.000 dat LC Energy in het fonds stortte bij de oplevering van het park. Energiecoöperatie Haaksbergen heeft de afgelopen periode […]

Lees meer

Stand van zaken SCE-regeling zonnevelden

11 april 2024

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de SCE-regeling voor 2024 gepubliceerd. Voor zon op land tot 500 KWp is een subsidie van € 0,109 per opgewekte KWh. Dit was voor 2023 nog € 0,139. Dus een respectabele daling. Ook is het nu mogelijk de SCE-regeling toe te passen voor zon op land tot 6 […]

Lees meer

AdoptIDee Haaksbergen van start

10 april 2024

De 4de editie van AdoptIDee Haaksbergen is op 4 april van start gegaan. Alle elf basisscholen (vierhonderd leerlingen) en twintig lokale bedrijven doen dit jaar mee. Wethouder Johan Niemans opende de editie 2024. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs en gaf aan nu al uit te kijken naar de creatieve […]

Lees meer

Young Stars in Energy in volle gang

9 april 2024

Op zaterdag 1 juni is de eindpresentatie van de Young Stars in Energy in theater De Kappen. Tijdens deze zogenoemde ‘Toptijd’ die 25 leerlingen van Het Assink Lyceum volgen, leren zij alles over duurzaamheid in energie met onder meer excursies, gastlessen, het bedenken van eigen bijdragen, het maken van een videoclip, reclamecampagne en bedrijfskleding en […]

Lees meer

‘Toptijd’ bij het Assink Lyceum (meer leren over duurzaamheid in energie)

27 maart 2024

Leerlingen van HAVO-VWO 1 en 2 van het Assink Lyceum leren momenteel veel over duurzaamheid in energie. Dat doen ze naast hun reguliere lessen in het zogeheten Toptijd. “Toptijd zijn modules van twee uur in de week. De onderwerpen zijn variërend zoals drama, Lego Spike en schaken. Nu zijn we met duurzaamheid in energie bezig”, […]

Lees meer

Voortgang zonneparken N18 Noord en Eeltinkveld

18 februari 2024

We hebben Pure Energie geïnformeerd dat we aan het onderzoeken zijn of toepassing van de SCE-regeling voor de zonnevelden zonder grote problemen mogelijk is en een rendementsverbetering kan opleveren voor ECH.  Tegelijkertijd zijn we samen met Pure Energie intensief aan het werk een goede Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) af te sluiten met als doel […]

Lees meer

Ideeën duurzame omgeving Zonnepark Stegenhoek binnenkort definitief

18 februari 2024

Op 1 februari 2024 is de derde bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van Zonnepark Stegenhoek. Het doel is om te komen tot definitieve ideeën die uit het omgevingsfonds worden gefinancierd. De direct omwonenden kwamen al twee keer eerder bijeen om te inventariseren hoe het bedrag kan worden besteed.  Dit geldbedrag van € 50.000 is door de […]

Lees meer

Volg de ontwikkeling van Windpark Oude Buurserdijk

18 februari 2024

De provincie Overijssel start de ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Oude Buurserdijk. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel op 13 februari 2024 besloten. Meer over dit besluit van de provincie lees je hier. Ons principeverzoek dienden we in juni 2023 in bij de provincie Overijssel. In het kort betekent dit dat Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen […]

Lees meer

Bart Spikker treedt toe tot bestuur ECH

18 februari 2024

Mijn naam is Bart Spikker en ben sinds afgelopen jaar aangesloten bij de ECH. Vanaf begin dit jaar ben ik mede-bestuurslid met als portefeuille waterkracht. Ik ben een geboren en getogen Haaksbergenaar en na een studie op de Hogeschool Van Hall Larenstein ook woonachtig in Haaksbergen.  Vanuit mijn werk en interesse in natuur en klimaat […]

Lees meer

Algemene ledenvergadering: 6 november 2024

18 februari 2024

We hebben de datum voor de ledenvergadering van 2024 vastgelegd, iets minder dicht op de feestdagen dan in 2023: woensdag 6 november 2024 om 20.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De uitnodiging versturen wij ongeveer zes weken ervoor. Enkele leden blijken voor de vergadering in december 2023 geen uitnodiging te hebben ontvangen. […]

Lees meer

Windpark Buurserdijk: pril stadium

17 november 2023

Het idee voor Windpark Oude Buurserdijk is nog pril. Er zijn nog geen formele procedures en er komen eerst gesprekken met de omgeving. Wilt u meer weten, kijk dan op www.windparkoudebuurserdijk.nl.

Lees meer

Ledenvergadering december 2023

14 november 2023

De ledenvergadering is dit jaar op woensdag 20 december 2023. Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging met de locatie, aanvangstijd en de agenda.

Lees meer

Nieuw beleid provincie geen invloed op zonneparken Haaksbergen

19 oktober 2023

Het provinciale beleid om zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond te weren, heeft geen invloed op Zonnepark N18 Noord en Zonnepark N18 Eeltinkveld in Haaksbergen.

Lees meer

Stand van zaken zonneparken N18

29 maart 2023

De SDE++-subsidies blijken niet toereikend voor een positieve business case voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld.

Lees meer

Samenwerking met Pure Energie Wind

29 maart 2023

De leden stemden tijdens de ledenvergadering van 8 december 2022 in met de samenwerking met Pure Energie Wind en met de oprichting van een ontwikkel BV voor wind. Op dit moment is de samenwerkingsovereenkomst op een haar na rond.

Lees meer

Bijzondere ledenvergadering 18 april

24 maart 2023

Op 18 april houden we een bijzondere ledenvergadering van Energiecoöperatie Haaksbergen. Daarvoor ontvangen alle leden een uitnodiging.

Lees meer

Bezoek aan IJskoud en Singraven

1 maart 2023

Op donderdag 30 maart gaan de gemeente Haaksbergen en Energiecoöperatie Haaksbergen met andere belangstellenden naar IJskoud in Noord-Deurningen en naar Singraven (gemeente Dinkelland).

Lees meer

Start bouw Zonnepark De Stegenhoek

1 februari 2023

Op 25 januari 2023 hebben wethouders Jan Herman Scholten en Johan Niemans symbolisch de eerste schop in de grond gezet voor de bouw van Zonnepark De Stegenhoek. De kabel voor de aansluiting van het park is inmiddels gelegd en de bouw is begonnen.

Lees meer

Vertraging bij aanleg zonneparken Haaksbergen

9 december 2022

De zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld liggen er voorlopig nog niet. Peter Bos, voorzitter van de Energiecoöperatie Haaksbergen, hoopte afgelopen zomer nog sneller aan de slag te kunnen. Maar de problemen zijn groot.

Lees meer

Mogelijkheden voor mee-investeren

3 december 2022

Op dit moment kunnen wij nog niet concreet aangeven hoe inwoners van Haaksbergen kunnen investeren in de zonneparken en wat die investering oplevert.

Lees meer

Voorbereidingen zonneparken N18

3 december 2022

De technische en organisatorische voorbereiding voor de twee zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is begonnen. De grillige markt vraagt dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost veel tijd.

Lees meer

ALV: 8 december 2022

30 november 2022

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is op donderdag 8 december 2022.

Lees meer

Bestuursleden gezocht

15 november 2022

We hebben behoefte aan aanvulling van het bestuur met twee of drie bestuursleden. Technische en/of communicatieve vaardigheden én uiteraard belangstelling voor verduurzaming van ons dorp zien wij graag! Belangstelling of vragen? Neem hier contact met ons op.

Lees meer

Start voorbereiding zonnepark Stegenhoek

3 november 2022

LC Energy is gestart met de voorbereidende werkzaamheden van zonnepark Stegenhoek. Dit zonnepark komt aan de Kinkelerweg in St. Isidorushoeve.

Lees meer

Smak geld voor nieuwe zonneparken in Haaksbergen

29 september 2022

HAAKSBERGEN – Goed nieuws voor de Energiecoöperatie Haaksbergen. De werkgroep heeft een belangrijke subsidie binnengeharkt. De aanleg van twee grote zonnevelden is daarmee weer een stap dichterbij.

Lees meer

Subsidie voor zonnevelden Haaksbergen

2 april 2022

De bouw van de zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is een stap dichterbij. De SDE++-subsidies voor beide velden zijn toegekend.

Lees meer

Uitgifte certificaten zonneparken na financial close

12 februari 2022

Wij krijgen vaak vragen wat de stand van zaken is van de uitgifte van certificaten van lening. De totstandkoming van zonneparken gaat in stappen. Elke stap is afhankelijk van een voorgaande stap.

Lees meer

Subsidietoekenning zonnevelden mogelijk naar medio 2022

9 februari 2022

De toekenning van de SDE++-subsidies voor de te realiseren zonnevelden in Haaksbergen laat op zich wachten. Helaas langer dan wij hadden verwacht en gehoopt.

Lees meer

Asbest eraf, zon erop

25 januari 2022

Asbest eraf, zon erop. Dat was het onderwerp van het webinar dat Natuur en Milieu Overijssel op 19 januari 2022 organiseerde. Niet aanwezig geweest, maar wel geïnteresseerd? Kijk dan hier het webinar terug De subsidieregeling van de Provincie Overijssel wordt in februari opengesteld.

Lees meer

Advies zonnepanelen industriële daken

15 december 2021

In Haaksbergen is inmiddels een aantal grote (industriële) daken na bemiddeling door Energiecoöperatie Haaksbergen vol gelegd met zonnepanelen.

Lees meer

Stand van zaken zonneparken

15 december 2021

Nu de omgevingsvergunningen voor de zonneparken definitief zijn, kunnen we de volgende stappen zetten. Begin 2022 verwachten wij zekerheid te krijgen over het ontvangen van de SDE++-subsidies en de hoogte ervan.

Lees meer

Omgevingsvergunningen zonneparken definitief

15 december 2021

De omgevingsvergunningen voor de te realiseren zonneparken waarbij Energiecoöperatie Haaksbergen betrokken is, zijn onherroepelijk, dus definitief. Eind september werden de vergunningen verstrekt. De ontwerpvergunningen, waarvoor geen zienswijzen werden ingediend, lagen tot eind augustus ter inzage. Lees hier meer over de zonneparken. Een terugblik in vogelvlucht: April 2021: Gemeente stelt beleidsregels zonnevelden vast April 2021: Energiecoöperatie […]

Lees meer

Brandbrief naar partijen Haaksbergse gemeenteraad

15 december 2021

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Of en in hoeverre we daarin de aandacht voor duurzaamheid terugzien, weten wij (nog) niet. Omdat wij dit als Energiecoöperatie Haaksbergen enorm belangrijk vinden, hebben wij een ‘brandbrief’ gestuurd naar alle politieke partijen/raadsfracties. Het doel van deze brief is om de partijen bewust te maken en aan te […]

Lees meer

Omgevingsfonds Zonnepark De Stegenhoek

4 november 2021

Van de plannen voor zonnevelden die in april werden ingediend bij de gemeente Haaksbergen, werden uiteindelijk drie plannen geselecteerd. Twee daarvan waren plannen van Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld. Het derde plan werd ingediend door LC Energy voor de locatie Kinkelerweg (St. Isidorushoeve): Zonnepark De Stegenhoek. Voor dit derde […]

Lees meer

10 tips om gas te besparen

3 november 2021

Hoe kun je gas besparen in deze tijden waarin de gasprijs flink aan het stijgen is? Je kunt van het gas af gaan, maar voor wie daarvoor geen mogelijkheden heeft zijn er tal van bespaarmogelijkheden. HIER Opgewekt heeft een aantal maatregelen op een rij gezet. Van kleine maatregelen die weinig kosten tot wat grover geschut. […]

Lees meer

LTO-vertegenwoordiger gezocht

15 oktober 2021

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid dat precies weet wat er speelt onder landbouwers in onze mooie gemeente. Voor de energiecoöperatie is de boerengemeenschap een heel belangrijke groep, vanwege de grote hoeveelheid landbouwgebied in Haaksbergen. Denk aan grond, maar ook aan daken van schuren en loodsen. Kortom, we zoeken iemand die: (bij voorkeur) […]

Lees meer

Definitieve omgevingsvergunning zonnevelden

8 oktober 2021

De definitieve omgevingsvergunningen voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld zijn ontvangen. Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen, de beide initiatiefnemers, kunnen nu verder met de volgende stap. Dat is het aanvragen van de SDE++-subsidies. De aanvraag voor die subsidie is op 5 oktober gestart en duurt tot 11 november. Zodra de toekenning van de […]

Lees meer

Pilot energieloket voor Haaksbergen

20 september 2021

Energiecoöperatie Haaksbergen gaat, in samenwerking met Stichting Pioneering, een pilot ontwikkelen voor de inrichting en beheer van een energieloket voor Haaksbergen. In deze pilot gaan wij de mogelijkheden onderzoeken voor bijvoorbeeld meer zon op dak of op parkeerplaatsen. Ook komt er een digitale monitoring voor de betrokken inwoners van Haaksbergen. Dit loket geeft ondersteuning bij […]

Lees meer

18 september: World Cleanup Day

18 september 2021

Duurzaamheid is een breed begrip. Naast energiebesparing zijn er veel meer onderwerpen die ons leven duurzaam maken. Neem nou bijvoorbeeld zwerfafval. Het ligt er in Nederland (en de rest van de wereld) vol mee. Jaarlijks is er wereldwijd World Cleanup Day, dit jaar op zaterdag 18 september. Een aantal leden van Energiecoöperatie Haaksbergen liep vanochtend […]

Lees meer

Hulp gezocht!

15 september 2021

Energiecoöperatie Haaksbergen zoekt twee enthousiastelingen die onze organisatie willen komen versterken. Wij zoeken nog steeds iemand die namens LTO in ons bestuur wil plaatsnemen. Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand voor onze werkgroep Communicatie. Ben jij of ken jij iemand die dit kan en leuk vindt, neem dan contact met ons op! We zoeken […]

Lees meer

Ledenvergadering 28 oktober

15 september 2021

De Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat definitief door op 28 oktober. Vooralsnog ziet het er naar uit dat we de leden die avond mogen uitnodigen. Een slag om de arm houden we uiteraard altijd in deze tijden waarin coronamaatregelen ons parten blijven spelen. De planning is om op 1 oktober de uitnodiging met de bijbehorende per […]

Lees meer

Openstelling SDE++-subsidies opgeschoven

15 september 2021

Voor de financiering van de zonnevelden doen wij een aanvraag om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). De regeling wordt op 5 oktober opengesteld en duurt tot 11 november. Dat was eerst van 21 september tot 14 oktober. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de eerste openstellingsdata te […]

Lees meer

Omgevingsvergunningen zonnevelden verwacht

15 september 2021

Er zijn geen zienswijzen ontvangen voor de ontwerpvergunningen voor de geplande zonnevelden. Deze hebben tot 26 augustus ter inzage gelegen. Voor de twee zonnevelden waarbij Energiecoöperatie Haaksbergen betrokken is (N18 Noord en N18 Eeltinkveld) betekent het dat de gemeente de definitieve omgevingsvergunningen op dit moment voorbereidt. Dat is voor ons (Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen) […]

Lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming voor MKB’ers

15 september 2021

Heeft u een onderneming met niet meer dan 250 medewerkers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw bedrijf te verduurzamen. Lees hier meer over deze subsidieregeling. De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Lees meer

Zoektocht naar lid werkgroep Communicatie

27 juli 2021

Wij zoeken een enthousiast lid voor de werkgroep Communicatie. Word jij warm van (de combinatie van) communicatie, schrijven, social media en duurzaamheid? Wil jij de handen uit de mouwen steken en meewerken om onze energiecoöperatie verder op de kaart te zetten. Heb je tijd over om bij te dragen aan een energieneutraal Haaksbergen? Vele handen […]

Lees meer

Ter inzage: ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen zonnevelden

16 juli 2021

Vanaf vandaag ligt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunningen voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld ter inzage. Iedereen wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit is de komende zes weken in te zien, tot en met 26 augustus. Inzien De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken […]

Lees meer

Ontwerpvergunningen zonnevelden Haaksbergen in voorbereiding

5 juli 2021

Het voorlopige positieve advies voor de initiatieven voor zonnevelden in Haaksbergen is definitief. Het college heeft het definitieve advies van de toetsingscomité overgenomen. Dit comité heeft de ingediende plannen voor zonneparken in Haaksbergen beoordeeld. Zeven plannen werden er ingediend; drie ervan werden geselecteerd. Wat nu? Voor de zonneparken waarin Energiecoöperatie Haaksbergen voor de helft participeert, […]

Lees meer

Energieneutraal in 2050: hoe dan?

2 juli 2021

Op dit moment wekken we nog maar 7% van de Nederlandse energiebehoefte met hernieuwbare bronnen (wind en zon) op. En dat moet in 2050 100% zijn. Een hele opgave dus, óók voor Haaksbergen. In deze animatiefilm wordt uitgelegd wat er nodig is om over 29 jaar klimaatneutraal te zijn. Alles over windmolens, zonnepanelen, waterstof en […]

Lees meer

Voordracht penningmeester

29 juni 2021

Hans Alferink wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester van Energiecoöperatie Haaksbergen. We zijn verheugd dat hij zijn kennis en kunde voor de coöperatie wil inzetten. Wij heten hem van harte welkom. Hij zal in de algemene ledenvergadering in het najaar worden voorgedragen als bestuurslid om de rol van penningmeester op zich te nemen. Hans Alferink is […]

Lees meer

Aanvraag omgevingsvergunning zonnevelden in behandeling

27 juni 2021

Voor beide velden, waarvoor we een positief advies van de toetsingscommissie hebben gekregen (N18 Noord en N18 Eeltinkveld) hebben we op 12 mei samen met Pure Energie een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft ons per brief laten weten dat de aanvraag omgevingsvergunning is getoetst, ontvankelijk is verklaard en in behandeling is genomen. De procedure voor […]

Lees meer

Uitgifte certificaten zonnevelden: hoe gaat dit in zijn werk?

27 juni 2021

Ben je of word je lid van Energiecoöperatie Haaksbergen? Dan kun je certificaten kopen voor de twee te realiseren zonnevelden in Haaksbergen.

Lees meer

Zonnevelden, het vervolg

22 mei 2021

Zoals op 10 mei bekend gemaakt kregen drie plannen voor zonnevelden in Haaksbergen een positief advies van de gemeente. Twee daarvan zijn initiatieven van Energiecoöperatie Haaksbergen, samen met Pure Energie.

Lees meer

Uitgifte van certificaten

22 mei 2021

Leden van de Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen straks investeren in de twee zonnevelden. Op dit moment werken we de structuur en de invulling van de certificatenuitgifte uit.

Lees meer

Daken gezocht voor zonnesystemen

22 mei 2021

In het kader van de SCE (de voormalige Postcoderoosregeling) is Energiecoöperatie Haaksbergen op zoek naar daken die geschikt zijn voor zonnepanelen.

Lees meer

Plannen Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen geselecteerd

11 mei 2021

De plannen voor de twee zonneparken van Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie zijn bovenaan geëindigd in de selectie voor het vervolgtraject tot vergunningaanvraag.

Lees meer

Beoordeling plannen zonneparken begin mei bekend

20 april 2021

Energiecoöperatie Haaksbergen heeft samen met haar partners de voorontwerpplannen voor vier zonneparken ingediend bij de gemeente Haaksbergen. De plannen dingen mee in de selectie van zonneparken in Haaksbergen.

Lees meer

Gemeenteraad stemt in met beleidsregels zonnevelden: nu voorwaarts!

15 april 2021

Nu de gemeenteraad de beleidsregels rondom zonnevelden heeft vastgesteld kan Energiecoöperatie Haaksbergen aan de slag. Dat is goed nieuws, want achter de schermen is met de omgeving al hard gewerkt aan plannen voor ons dorp.

Lees meer

Duurzaamheid = niet alleen zonneparken

11 april 2021

Energiecoöperatie Haaksbergen houdt zich ook bezig met zon op het dak. We krijgen vaak de vraag waarom niet eerst de daken worden vol gelegd met zonnepanelen voordat er plannen voor zonneparken worden gemaakt.

Lees meer

Concreet aan de slag met zonnevelden

2 april 2021

Op donderdagavond 1 april heeft de gemeenteraad van Haaksbergen de Beleidsregels zonnevelden vastgesteld. Met dit beleid wordt ruimte gegeven aan maximaal 40 hectare zonnevelden in de gemeente Haaksbergen. Zonnevelden leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Haaksbergen.

Lees meer

Haaksbergen energieneutraal in 2050: “We moeten het samen doen”

26 maart 2021

Haaksbergen moet in 2050 energieneutraal zijn. Het besluit van de gemeente, de provincie en het Rijk ligt er. Maar hoe pakken we deze uitdaging in Haaksbergen aan? De kern van het antwoord ligt in samenwerking.

Lees meer

Informatieavond voor omwonenden zonnepark Zoddebeek

4 maart 2021

Er komt een informatieavond voor omwonenden voor het idee voor een zonnepark ten oosten van de Zendvelderweg. Het park met de naam Zonnepark Zoddebeek is een gezamenlijk initiatief van Solarfields en Energiecoöperatie Haaksbergen.

Lees meer

Bestuurslid gezocht

29 december 2020

De Energiecoöperatie Haaksbergen is op zoek naar een vertegenwoordiger vanuit LTO voor zitting in het bestuur.

Lees meer

Omwonenden bijgepraat over idee zonnepark N18 Eeltinkveld

15 december 2020

Een idee voor een zonnepark tussen de oude N18, Lintelerweg en Kerkweg: Zonnepark N18 Eeltinkveld. Om de omwonenden te informeren organiseerden Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen op 14 december 2020 een informatieavond.

Lees meer

Plannen zonnepark langs N18

26 oktober 2020

Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen hebben een plan gepresenteerd voor de aanleg van een zonnepark langs de N18. Locatie: ten noordoosten van Haaksbergen, tussen de Bolscherbeek en de N347 (de weg naar Goor).

Lees meer

Informatieavond zonnepark Haaksbergen

15 januari 2020

Samen met Pure Energie organiseerde Energiecoöperatie Haaksbergen op dinsdag 14 januari 2020 een informatieavond over de ontwikkeling van een zonnepark in Haaksbergen.

Lees meer

Energiecoöperatie Haaksbergen officieel van start

18 oktober 2019

De Energiecoöperatie Haaksbergen is op 17 oktober 2019 officieel van start gegaan. Dat gebeurde tijdens een feestelijk en avondvullend programma in Theater De Kappen.

Lees meer

Groep inwoners wil Haaksbergen duurzamer maken: ‘Niet wachten’

14 oktober 2019

HAAKSBERGEN –  Niet wachten, maar doen. Met dat idee in het achterhoofd heeft een groep milieubewuste inwoners en ondernemers een coöperatie opgericht, met als doel Haaksbergen te verduurzamen.

Lees meer

Initiatieven

Benieuwd waar wij op dit moment aan werken? Klik hieronder voor alle actuele initiatieven van Energiecoöperatie Haaksbergen.

Lid worden

Samen werken we aan lokale duurzame energie van en voor Haaksbergen. Wilt u ook een steentje bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Word dan lid van onze energiecoöperatie!  

Nieuwsbrief

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Leden ontvangen deze automatisch. Geen lid? Maar wilt u wel geïnformeerd worden? Klik hieronder.