Ontwerpvergunningen zonnevelden Haaksbergen in voorbereiding

5 juli 2021

Het voorlopige positieve advies voor de initiatieven voor zonnevelden in Haaksbergen is definitief. Het college heeft het definitieve advies van de toetsingscomité overgenomen. Dit comité heeft de ingediende plannen voor zonneparken in Haaksbergen beoordeeld. Zeven plannen werden er ingediend; drie ervan werden geselecteerd.

Wat nu?
Voor de zonneparken waarin Energiecoöperatie Haaksbergen voor de helft participeert, hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd. De ontwerpvergunningen worden op dit moment door de gemeente voorbereid. Die worden naar verwachting vanaf 16 juli 2021 ter inzage gelegd.

Welke stappen gingen er aan vooraf?
Op 1 april heeft de gemeenteraad van Haaksbergen de Beleidsregels zonnevelden vastgesteld.

Op 16 april diende Energiecoöperatie Haaksbergen samen met haar partners de voorontwerpplannen voor vier zonneparken in bij de gemeente Haaksbergen.

Op 10 mei werden twee van de vier plannen van Energiecoöperatie Haaksbergen (samen met Pure Energie) geselecteerd voor het vervolgtraject tot vergunningaanvraag. Ze kregen een positief advies van het toetsingscomité.

Op 12 mei dienden we de aanvraag voor de omgevingsvergunning in voor de zonnevelden.

Delen via: