Haaksbergen energieneutraal in 2050: “We moeten het samen doen”

26 maart 2021

Haaksbergen moet in 2050 energieneutraal zijn. Het besluit van de gemeente, de provincie en het Rijk ligt er. Maar hoe pakken we deze uitdaging in Haaksbergen aan? De kern van het antwoord ligt in samenwerking.

“Inwoners, overheden en de industrie moeten de handen ineenslaan, maar dat lukt niet alleen”, vertelt voorzitter Peter Bos van Energiecoöperatie Haaksbergen. “Daarom heeft een groep enthousiaste vrijwilligers Energiecoöperatie Haaksbergen opgericht. Zo kunnen we ons dorp energieneutraal krijgen, maar zorgen we er vooral voor dat de opbrengsten voor Haaksbergen zelf zijn. De energiecoöperatie is volledig onafhankelijk en op geen enkele manier verbonden aan een commerciële partij of een overheidsinstantie.

Mooie dingen doen
Op 31 maart stemt de gemeenteraad over het beleid voor zon op het veld in Haaksbergen. Dit wordt het uitgangspunt voor de aanvraag van omgevingsvergunningen. Vice-voorzitter Cor Kraal: “Als de raad instemt met het voorstel, kan de energiecoöperatie na het verkrijgen van een omgevingsvergunning aanspraak maken op SDE++-subsidies. Die subsidies worden elk jaar minder. Hoe langer het duurt, hoe minder opbrengsten er overblijven. Zonder gemeentelijk beleid is de pot met subsidies straks veel leger of zelfs leeg. De opbrengsten voor Haaksbergen, over de komende jaren gerekend, zullen dan miljoenen minder zijn. Daar kunnen we in Haaksbergen met z’n allen hele mooie dingen mee doen”.

Met het oprichten van de coöperatie delen we niet alleen de lasten maar ook de lusten en kunnen inwoners van Haaksbergen mee profiteren. “Het grote voordeel is dat Haaksbergen energie-onafhankelijk wordt én dus niet afhankelijk van de ‘energiereuzen’”, aldus Bos. “Wel werken we samen met professionele partijen als Pure Energie, TP Solar, LC Energy en Solarfields, want de coöperatie heeft niet alle wijsheid in pacht”. Er zijn vijf lopende initiatieven voor zon op het veld in Haaksbergen.

Altijd met de omgeving
Met alleen kleinschalige projecten redden we het niet, dus zijn er ook grotere projecten in beeld, zoals zonnevelden. Samen voeren we met alle betrokkenen gesprekken, eerst aan de keukentafel en later via informatieavonden. Zo blijven we in gesprek met de omgeving”, vertelt Kraal.

Nu de stap zetten
“We begrijpen dat het soms weerstand oproept. Daarom willen we de mensen die bij de locaties betrokken zijn er op alle mogelijke manieren bij betrekken, zowel emotioneel als financieel”, aldus Bos. “We kunnen niet afwachten en niets doen. Als we nu geen stappen zetten, dan loopt Haaksbergen het reële risico dat de overheid zelf gaat ontwikkelen of laat ontwikkelen, mét de lasten, maar zonder de lusten. En dat willen wij niet voor Haaksbergen.”

Delen via: