Subsidietoekenning zonnevelden mogelijk naar medio 2022

9 februari 2022

De toekenning van de SDE++-subsidies voor de te realiseren zonnevelden in Haaksbergen laat op zich wachten. Helaas langer dan wij hadden verwacht en gehoopt.

Daar waar we eerder konden uitgaan van het eerste kwartaal van 2022, zal de toekenning waarschijnlijk nu pas halverwege 2022 zijn. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. Het toekennen van de SDE++ subsidie is een voorwaarde om door te kunnen gaan met de volgende stappen.

Over SDE++-subsidie
In totaal is er € 5 miljard beschikbaar. Er is voor een totaalbedrag van € 12,1 miljard aan aanvragen ingediend. In 2020 stelde de rijksoverheid voor de eerste keer deze subsidie open. Toen werd voor € 4,6 miljard aan subsidies toegekend aan bijna 3.500 duurzame projecten. Eind 2021 was de tweede openstelling van de SDE++-subsidies. Daar heeft Energiecoöperatie Haaksbergen zich voor ingetekend. Alle aanvragen worden op dit moment beoordeeld. De beoordeling wordt gedaan op onder meer CO2-uitstoot, maar ook of er voldoende transportcapaciteit is voor de teruglevering van energie.

De zonnevelden
Energiecoöperatie Haaksbergen heeft voor twee zonnevelden subsidies aangevraagd: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld N18 (beide zijn een samenwerking met Pure Energie) Zonnepark Stegenhoek heeft Energiecoöperatie Haaksbergen geen samenwerking met de initiatiefnemer (LC Energy). Wel zijn er afspraken gemaakt om (financiële) participatie voor de omgeving mogelijk te maken. En komt er via een omgevingsfonds geld beschikbaar voor de omgeving. Dat was één van de voorwaarden die de gemeente in haar beleidsregels voor zonneparken heeft vastgelegd. Voor meer informatie over Stegenhoek klik hier.

Delen via: