Omgevingsfonds Zonnepark De Stegenhoek

4 november 2021

Van de plannen voor zonnevelden die in april werden ingediend bij de gemeente Haaksbergen, werden uiteindelijk drie plannen geselecteerd. Twee daarvan waren plannen van Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld. Het derde plan werd ingediend door LC Energy voor de locatie Kinkelerweg (St. Isidorushoeve): Zonnepark De Stegenhoek.

Voor dit derde park was er geen samenwerking met Energiecoöperatie Haaksbergen. Wel schreef de gemeente voor dat er van lokale participatie sprake moest zijn om verder te kunnen met de ontwikkeling van het park.

Energiecoöperatie Haaksbergen heeft vervolgens afspraken gemaakt met LC Energy met als resultaat dat er toch een vorm van (financiële) participatie is en geld voor de omgeving beschikbaar komt. Het gaat om een bedrag van € 50.000 dat LC Energy in een omgevingsfonds stort bij oplevering van het park. Dit geld wordt, in overleg met de omgeving, besteed aan de omgeving. Daarnaast doneert LC Energy een zelfde bedrag, waarvan € 40.000 in een nog op te richten ‘Duurzaam Haaksbergen-fonds’. Het resterende bedrag ontvangt Energiecoöperatie Haaksbergen voor de gemaakte kosten.

Delen via: