Uitgifte certificaten zonneparken na financial close

12 februari 2022

Wij krijgen vaak vragen wat de stand van zaken is van de uitgifte van certificaten van lening. De totstandkoming van zonneparken gaat in stappen. Elke stap is afhankelijk van een voorgaande stap.

Zo kunnen wij pas rekenen of de parken financieel haalbaar zijn als de subsidies zijn toegekend. Daarna volgt de financial close. En pas daarna kunnen we de certificaten van lening uitgeven. Er is inmiddels een conceptreglement voor de leningcertificaten opgesteld. Deze ligt ter controle bij de notaris en zal later worden vastgesteld door de ALV. Het wachten is dus allereerst op het al dan niet toekennen van de SDE++-subsidies (waarschijnlijk medio 2022).

Delen via: