Zonnepanelen op daken

Ook in de gemeente Haaksbergen hoor je regelmatig: “eerst de daken volleggen”. Een begrijpelijke uitspraak met wel de kanttekening dat dit natuurlijk niet alleen voldoende is om in 2050 energieneutraal te zijn.

Maar toch, daar waar mogelijkheden zijn met behulp van de SCE-regeling zon op het dak te realiseren, willen we ons daar vol voor inzetten. Zeker in het voortraject vraagt dat veel aandacht en publiciteit. Daarvoor willen we een uitgebreide publiciteitscampagne opstarten. Zowel via de lokale, regionale als social media. mailingen en bijeenkomsten.

Dit vergt veel tijd en kennis. Professionele ondersteuning is hierbij noodzakelijk. Dit betekent een behoorlijke kostenpost. We zijn er van overtuigd dat we in staat zijn diverse daken met behulp van de SCE-regeling vol te leggen.