Bestuur

Peter Bos (voorzitter)

Al vele jaren ben ik sterk betrokken bij de transitie naar duurzame en circulaire economische modellen. Dit voor zowel grondstoffen als energie.

Omdat ik in deze transitie geloof, heb ik in 2015 al een belangrijke eerste stap gezet door te investeren in duurzame energieopwekking, ofwel zon op dak. 

Ik heb ervaren dat vele partijen, zowel industrieel als particulier, graag willen veranderen maar dat een transparante samenwerking vaak ontbreekt.

Daarom hebben wij in 2019  de Energiecoöperatie Haaksbergen opgericht. De ECH zet zich in om Haaksbergen voor 2050 energieneutraal en toekomstbestendig te maken.

Dit kunnen wij niet alleen. Door samen de handen uit de mouwen steken, verduurzamen we ons mooie Haaksbergen en houden we vanuit onze coöperatieve gedachte de opbrengsten binnen onze eigen gemeenschap.

Van Haaksbergen, voor Haaksbergen.

Cor Kraal (vice-voorzitter)

De afgelopen jaren ben ik steeds meer het belang van de energietransitie gaan inzien en heb ik mezelf voorgenomen mij hiervoor in te zetten binnen de gemeenschap van Haaksbergen. Niets doen is geen optie; we moeten veranderen.

Het kan niet zo zijn dat we onze kinderen en kleinkinderen met alle negatieve en waarschijnlijk onherstelbare schade opzadelen. Naast deze toch wel zware boodschap, heb ik er ook veel plezier in en geeft het mij energie.

Hans Alferink (penningmeester)

Duurzaam, lokaal en bovenal coöperatief! Voor mij zijn dit belangrijke kernwoorden waarom ik actief ben geworden in het bestuur. Energie en duurzaamheid zijn al jaren onderdeel in mijn professionele leven, waarin Ik betrokken ben bij CO2-neutrale productie bij een belangrijke toeleverancier aan de automobielindustrie. Een belangrijk thema in de trend naar elektrificatie van mobiliteit. 

Lokaal en coöperatief omdat zoiets groots niet alleen kan, Laten we dit samen aanpakken door en voor de Haaksbergse gemeenschap.

Toen ik in contact kwam met Energiecoöperatie Haaksbergen viel mij vooral  de gedrevenheid en professionaliteit op. Er is al veel voorbereidend werk verzet. In de aankomende volgende fase kan ik bijdragen aan een goede structurering en beheersing van onze financiën.

Gerrit Rietman (bestuurslid)

Toen ik nog werkte bij de gemeente Enschede verzorgde ik vanaf 2008 het financieel beheer inzake energie van alle gemeentelijke objecten van Enschede en Losser. Gedurende deze jaren kwam steeds meer de focus te liggen op duurzaamheid, energiebesparing en regionale opwek van energie.

Toen in 2019 de Energiecoöperatie Haaksbergen werd opgericht voelde ik me dan ook meteen gemotiveerd hier op een of andere wijze mijn steentje aan bij te dragen en zo zoveel mogelijk inwoners en bedrijven te laten kennismaken met lokaal opgewekte energie.

Hennie Belderink (bestuurslid)

Vrijwilliger zijn bij de ECH geeft mij energie, zin, maakt me blij en verbreedt mijn kennis.

Graag wil ik een kleine bijdrage leveren aan een duurzame plek, stip op de wereldkaart, ons Haaksbergen, Ster in Twente.

Bart Spikker (bestuurslid)

Ik ben een geboren en getogen Haaksbergenaar en na een studie op de Hogeschool Van Hall Larenstein ook woonachtig in Haaksbergen. Vanuit mijn werk en interesse in natuur en klimaat wilde ik graag bijdragen aan de groene richting die we als samenleving voor ons zien en daarbij hoort als dragende kracht hernieuwbare energie.

Omdat de ECH zich vooralsnog met name bezighoudt met zon en wind lijkt het mij een mooie uitdaging de mogelijkheden rondom waterkracht inzichtelijk te maken.

Mocht er onder de leden waardevolle kennis aanwezig zijn over kleinschalige waterkrachtcentrales dan hoor ik het graag. Met z’n allen staan we sterker en komen we verder!