‘Toptijd’ bij het Assink Lyceum (meer leren over duurzaamheid in energie)

27 maart 2024

Leerlingen van HAVO-VWO 1 en 2 van het Assink Lyceum leren momenteel veel over duurzaamheid in energie. Dat doen ze naast hun reguliere lessen in het zogeheten Toptijd. “Toptijd zijn modules van twee uur in de week. De onderwerpen zijn variërend zoals drama, Lego Spike en schaken. Nu zijn we met duurzaamheid in energie bezig”, zegt docente Lorin ter Bogt van Het Assink Lyceum locatie de Bouwmeester.

Het gaat bij Toptijd om ervarend leren. “Leerlinge ontdekken in Toptijd hun eigen interesses. Ze gaan ook iets doen met elkaar”. Het programma van deze reeks lessen Toptijd over duurzaamheid in energie heet ‘Young Stars in Energy’. Bij de eerste les waren enkele studenten van de Universiteit Twente en Delft aanwezig. Zij hielpen de leerlingen van HAVO-VWO 1 en 2. Dat gebeurde in het technieklokaal. Ook Peter Bos was namens de Energiecoöperatie Haaksbergen aanwezig. Hij legt een en ander uit over de energietransitie. “We moeten zoals bekend energie steeds meer duurzaam gaan opwekken. Uiteindelijk moeten we in 2-5- energieneutraal zijn. Als Energiecoöperatie Haaksbergen willen we ook een verbinding leggen met jongeren. Daarom ondersteunen we deze lessen duurzaamheid in energie”, zegt Peter Bos tijdens de eerste les.

Het Rabobank Coöperatie Fonds juicht deze lessen eveneens toe en heeft om die reen een subsidie verstrekt. In de reeks lessen Young Stars in Energy gaan de leerlingen ook op excursie naar Twence. Bij het afvalverwerkingsbedrijf nabij Hengelo zien ze hoe energie duurzaam wordt opgewekt. Ook nemen ze een kijkje bij een zonnepark. “De leerlingen gaan in deze weken eveneens aan de slag met het opzetten van een bedrijf, dat in het teken staat van duurzame energie. De klas wordt verdeeld in enkele werkgroepen. Uiteindelijk presenteren ze hun bedrijf tijdens het Meispektakel in De Kappen”, weet docente Ter Bogt. Dat gebeurt op 1 juni. In De Kappen kunnen familie en vrienden op dit bedrijfsfeest zien wat de leerlingen daarvoor hebben geleerd.

Brond: Rond Haaksbergen, voorjaarsbijlage maart 2024

Delen via: