Officiële opening Zonnepark Stegenhoek

21 juni 2024

Op donderdag 30 mei is Zonnepark De Stegenhoek aan de Kinkelerweg in Haaksbergen feestelijk geopend. Het park was sinds december 2023 al technisch operationeel. Het is het eerste en tot nu toe enige zonnepark in de gemeente Haaksbergen.

Naast de ingang van het zonnepark plaatste LC Energy, de eigenaar van het zonnepark, op het terrein van René en Karin Brummelhuis, een grote tent voor alle genodigden. De opening werd druk bezocht door genodigden, waaronder familie van René en Karin, de buren, Low Carbon, Eelerwoude, gemeente Haaksbergen en de pers.

Presentatie en speeches
Gijs van Heemstra, die namens LC Energy vrijwel vanaf het prille begin betrokken was bij de totstandkoming van het zonnepark, nam tijdens een presentatie de bezoekers mee in de tijd langs alle belangrijke mijlpalen in het proces. Vervolgens bedankten René en Karin Brummelhuis iedereen voor hun inzet bij het realiseren van het park. Menno Gijrath vertelde namens Low Carbon over de inrichting van het zonneveld, met daarbij speciale aandacht voor het ingerichte rustpunt bij het park, de zogenaamde Noabertref. Wethouder Johan Niemans sprak namens de gemeente enkele woorden.

Omgevingsfonds
Namens Energiecoöperatie Haaksbergen waren Hennie Belderink en Cor Kraal aanwezig bij de opening. Beiden zijn namens Energie Coöperatie Haaksbergen verantwoordelijk voor het beheer van het omgevingsfonds dat door LC Energy ter beschikking is gesteld voor de omwonenden van het zonnepark. Inmiddels zijn de eerste betalingen aan twee omwonenden verricht.

Klimaat en leefomgeving
Zonnepark De Stegenhoek, een project van LC Energy, is een bijzonder project. Het biedt de grondeigenaren de kans om binnen enkele jaren de varkenshouderij (driehonderd zeugen) af te bouwen, waarmee stikstofdepositie verdwijnt. Zo wordt nog eens extra bijgedragen aan de klimaatadaptatie en het verbeteren van de leefomgeving.

Flora en fauna
Studenten van Wageningen Universiteit & Research (WUR) onderzochten de mogelijkheden om de grond op meerdere manieren te gebruiken. Daarbij werd gebruikgemaakt van de input uit de omgeving en andere belanghebbenden, zoals de Natuur en Milieuvereniging Haaksbergen. Een student van Hogeschool Van Hall Larenstein deed onderzoek naar en gaf adviezen over het verbeteren van het leefgebied van de patrijs. De patrijs is een zeldzame vogel die onder betere leefomstandigheden terug zou kunnen komen in het gebied. Ook dit advies is meegenomen in de plannen voor het park.

Over het park
De Stegenhoek ligt tussen de Kinkelerweg en Stegenhoekweg in Haaksbergen. Het park is ongeveer 9 hectare groot en telt 13.500 panelen. Dit komt overeen met het stroomverbruik van ongeveer 2600 huishoudens.

Luchtopnamen Stegenhoek (Videografie Bodde)
Opening Stegenhoek (RTV Sternet)

Delen via: