Windmolens

Net over de grens in Duitsland, ter hoogte van het Haaksbergerveen, staan diverse windmolens in Ammeloe/Lünten op minder dan 2 km van de grens. Er zijn plannen in Duitsland nog enkele windmolens toe te voegen. Deze windmolens zijn duidelijk waarneembaar aan de Haaksbergse zijde van de grens.

Het gebied in Haaksbergen, ten zuiden van Buurse, bestaat uit natuurgebied, zoals het Haaksbergerveen en landbouwgebied met zeer weinig bebouwing. Ons voornemen is te onderzoeken of eventueel plaatsing van windmolens op het Haaksbergse grondgebied tot de mogelijkheden behoort. Aangezien de gemeente Haaksbergen op dit moment nog geen beleid heeft geformuleerd met betrekking tot wind, bevindt dit onderzoek zich in een zeer pril stadium.

Noot:
Dit is één van de vijf ideeën die Energiecoöperatie Haaksbergen in de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2021 aan de leden heeft gepresenteerd. De vijf ideeën (let op: het zijn nog geen initiatieven!) worden onderzocht op haalbaarheid en voorgelegd aan de provincie Overijssel voor een eventuele LEI-F-subsidie.