Waterkrachtcentrale Buurserbeek

In de gemeente Haaksbergen stroomt de Buurserbeek. De Buurserbeek ontspringt uit diverse stroompjes in Duitsland waaronder de Aa in Ahaus en gaat over in de Schipbeek om vervolgens uit te monden in de IJssel bij Deventer. Ten zuiden van Haaksbergen ligt de Oostendorper Watermolen.

De Oostendorper watermolen is een dubbele, door water aangedreven molen met 3 onderslagraderen aan de Buurserbeek en kent ter plaatse een groot verval van ongeveer 3 meter.  

Ons plan is om door middel van een vijzelturbine samen met onder andere de gemeente Haaksbergen, de provincie Overijssel, vereniging Hoksebargse Mölln een waterkrachtcentrale te bouwen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid stroom kunnen opleveren voldoende voor ongeveer 50 tot 100 huishoudens. Juist door de locatie naast de Oostendorper Watermolen zal dit zorgen voor veel aandacht, waardoor we een uitgelezen mogelijkheid krijgen het thema energietransitie aanschouwelijk voor het voetlicht te brengen. Een vergelijkbare centrale is in bedrijf bij Singraven.

Noot:
Dit is één van de vijf ideeën die Energiecoöperatie Haaksbergen in de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2021 aan de leden heeft gepresenteerd. De vijf ideeën (let op: het zijn nog geen initiatieven!) worden onderzocht op haalbaarheid en voorgelegd aan de provincie Overijssel voor een eventuele LEI-F-subsidie.

Foto: Vereniging Hoksebargse Mölln