Windmolens: over mee-investeren en het omgevingsfonds

15 april 2024

Iedereen die wil, kan voor een klein bedrag per jaar lid worden van Energiecoöperatie Haaksbergen. Hiervoor moet je eenvoudig gezegd in de gemeente Haaksbergen wonen of werken. Iedereen die lid is, is via de coöperatie ook mede-eigenaar van onder andere toekomstige windmolens. Hieronder leggen we het een en ander uit.

Mee-investeren
Energiecoöperatie Haaksbergen vindt het belangrijk dat de omgeving kan participeren en hier ook financieel voordeel van kan hebben. Het doel van de energiecoöperatie is juist om de opbrengsten weer in te zetten voor de omgeving. Doordat Energiecoöperatie Haaksbergen een ledenorganisatie is, kan de omgeving daar dus zelf veel invloed op hebben. Wie hier ideeën voor heeft, kan zich hier aanmelden. De omgeving kan op deze manier via de coöperatie veel invloed hebben op hoeveel van de opbrengst in de omgeving blijft en waarvoor dat geld wordt ingezet. Maar dat betekent dus wel dat er naast mee-investeren, ook vanuit de omgeving ideeën moeten komen en dat mensen uit de omgeving hiervoor dus ook iets moeten doen. Dan is er veel mogelijk.

Omgevingsfonds
Naast financiële participatie in het windpark is er een omgevingsfonds. In dit omgevingsfonds wordt een deel van de opbrengst van het gehele windpark ter beschikking gesteld aan de omgeving. Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie betalen hier dus beide aan mee. De jaarlijkse bijdrage aan het fonds is gekoppeld aan hoeveel de windmolens opwekken. Dat is een apart fonds en staat helemaal los van vijftig procent lokaal eigendom via de coöperatie.

Waaraan het omgevingsfonds wordt besteed en wie dit geld beheert, moet nog worden besloten met de omgeving, evenals voor welk gebied het omgevingsfonds wordt besteed. Ook hiervoor geldt dus: als iemand uit de omgeving hiervoor ideeën heeft, kan die zich bij ons melden en kunnen we hierover het gesprek aangaan. Dat kan bijvoorbeeld goed worden besproken in de omgevingsraad.

Delen via: