Plannen Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen geselecteerd

11 mei 2021

De plannen voor de twee zonneparken van Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie zijn bovenaan geëindigd in de selectie voor het vervolgtraject tot vergunningaanvraag.

De twee plannen zijn samen met de omgeving tot stand gekomen. Binnen de plannen voor het zonnepark is er veel aandacht en ruimte voor natuur en landschap. Beide plannen kregen de hoogste score voor procesparticipatie, financiële participatie en archeologie & cultuur. Zonnepark N18 Noord kreeg de hoogste score voor het onderdeel locatie. Het selectiecomité was zeer te spreken over de gelijkwaardige samenwerking vanaf het begin tussen Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie.

Zonnepark N18 Noord
Het beoogde Zonnepark N18 Noord ligt bij de Schoolkaterdijk, tussen de Bolscherbeek en de N347 in Haaksbergen. Dit plangebied is grofweg 13,7 hectare groot. Hiervan wordt circa 53% niet bebouwd met zonnepanelen maar gebruikt voor natuur en landschap. Er worden circa 29.000 zonnepanelen geplaatst en deze zullen naar verwachting 13,9 miljoen kWh per jaar opwekken en daarmee kun je jaarlijks 4.600 huishoudens voorzien van de groenste stroom.

Zonnepark N18 Eeltinkveld
Het idee voor Zonnepark N18 Eeltinkveld ligt langs de N18 ter hoogte van de Kerkweg en de Lintelerweg in Haaksbergen. Dit plangebied beslaat ca. 5,7 hectare. Hier wordt zo’n 38% gebruikt voor landschappelijke inpassing. Zo is er in het ontwerp een voedselbosstrook met een bankje opgenomen. Er worden circa 14.000 zonnepanelen geplaatst en deze zullen naar verwachting 5,7 miljoen kWh per jaar opwekken en daarmee kun je jaarlijks 1.900 huishoudens voorzien van de groenste stroom.

Oog voor de natuur en landschap
Naast dat beide zonneparken veel schone zonne-energie gaan opwekken is wordt er ook een belangrijke bijdrage aan de natuur en landschap geleverd. Bij Zonnepark N18 Noord  wordt het ‘oude’ beekdallandschap hersteld en wordt er door de aanplant van fruitbomen een goede leefomgeving gecreëerd voor de steenuil. Bij Zonnepark N18 Eeltinkveld vormen het voedselbos met informatiepunt een belangrijke landschappelijke en recreatieve meerwaarde.

Vervolgstap
Met het positieve besluit van het toetsingscomité kunnen de Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie de volgende belangrijke stap zetten en de vergunningsaanvraag indien bij de gemeente Haaksbergen. Uiteindelijk hopen de initiatiefnemers met beide zonneparken een bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente Haaksbergen te kunnen leveren.

Lees hier de beoordeling van de vooroverlegplannen.

Delen via: