Uitgifte van certificaten

22 mei 2021

Leden van de Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen straks investeren in de twee zonnevelden. Op dit moment werken we de structuur en de invulling van de certificatenuitgifte uit.

Door de SDE++-subsidie van de overheid zal het risico laag zijn. Wij verwachten dat het rendement 3,5 tot 5 procent rente is, bij een looptijd van 15 jaar, waarbij vaak in de tussentijd afgelost wordt. De uitgifte hangt af van de volgende tijdlijn:

1. Het verkrijgen van de omgevingsvergunningen (begin september verwacht);
1. Aanvraag SDE++ subsidie (21 september);
3. Verkrijgen toezegging SDE++ subsidie (eind 2021, begin 2022);
4. Rekenen of en onder welke voorwaarden de zonneparken rendabel te maken zijn: financial close (eerste kwartaal 2022);
5. Vervolgens kan de uitgifte van certificaten starten (eerste/tweede kwartaal 2022).

Een en ander onder de voorwaarde dat we de omgevingsvergunningen op tijd binnen hebben voor de aanvraag van de SDE++ subsidie. Zo niet, dan moeten we een jaar wachten tot de volgende SDE++ ronde, waarschijnlijk in september 2022. Er is echter nog niets bekend over een mogelijke ronde SDE++ is 2022. Dit is waarschijnlijk pas begin 2022 duidelijk.

Delen via: