AdoptIDee: Pius X en Energiecoöperatie Haaksbergen

10 juni 2024

Op woensdag 5 juni vond het eindevent van AdoptIDee plaats in de Kappen in Haaksbergen. Een groot spektakel met een enorme opkomst. AdoptIDee is een stichting die zich inzet voor het ontwikkelen van de creatieve geest van kinderen. Daarvoor koppelt AdopIDee leerlingen via hun school aan ondernemers voor het bedenken van innovatieve ideeën.

Dit jaar deden voor het eerst alle elf basisscholen in Haaksbergen mee en twintig bedrijven. Een prima opkomst! De directeur van AdoptIDee, Jan van Uitert, schatte dat het eindevent in de Kappen werd bezocht door zo’n zevenhonderd kinderen, ondernemers en bezoekers.

Opening
De opening werd verricht door Wouter van Dijk, de bedenker van AdoptIDee, en Carine Giesbers die de operationele leiding had in Haaksbergen. Daarna sprak burgemeester Rob Welten van Haaksbergen zijn bewondering en lof uit in zijn toespraak. Na afloop van de bijeenkomst gingen de kinderen met hun leraar en de ondernemers naar hun eigen stand om oplossingen te presenteren.

Pius X
Energiecoöperatie Haaksbergen deed mee aan deze editie. We zijn gekoppeld aan groep 7 van Pius X met leraar Twan Geverink. De leerlingen deelden, samen met Gerrit Rietman, Ad Oostlander en Cor Kraal van Energiecoöperatie Haaksbergen, het idee energie op te wekken bij de Oostendorper watermolen door middel van een schroefvijzel, zoals ook al toegepast wordt bij Singraven. Wij legden de kinderen twee uitdagingen voor:

  • De Buurserbeek stroomt het hele jaar niet voldoende om elektriciteit op te wekken. Wat kunnen we doen om veel langer voldoende toevoer van water te krijgen.
  • Bedenk een manier voor energieopwekking door waterkracht, anders dan een schroefvijzel.

In acht verschillende groepjes hebben de kinderen hiervoor een creatieve oplossing bedacht en deze oplossingen in een pitch aan ons gepresenteerd in de klas. Deze creatieve oplossingen werden ook tijdens het eindevent op 5 juni gepresenteerd in de stand van Energiecoöperatie Haaksbergen en groep 7 van Pius X.

Meer informatie over AdoptIdee.

Delen via: