Definitieve omgevingsvergunning zonnevelden

8 oktober 2021

De definitieve omgevingsvergunningen voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld zijn ontvangen. Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen, de beide initiatiefnemers, kunnen nu verder met de volgende stap. Dat is het aanvragen van de SDE++-subsidies.

De aanvraag voor die subsidie is op 5 oktober gestart en duurt tot 11 november. Zodra de toekenning van de subsidie binnen is, kan er worden begonnen met de voorbereiding van de realisatie van de velden.

Deelname leden coöperatie

Beide parken zijn een initiatief van Pure Energie en de Haaksbergse energiecoöperatie. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat ernaar wordt gestreefd om de omgeving voor 50 procent eigenaar te laten worden van een zonnepark. Leden van Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen participeren in de zonnevelden. Dat kan door certificaten te kopen. De uitgifte van deze ‘certificaten van lening’ start naar verwachting in 2022.

Omgevingsfonds

Daarnaast stellen de initiatiefnemers voor de duur van 15 jaar een deel van de inkomsten van het zonnepark via een omgevingsfonds beschikbaar aan de omgeving. Hiervoor zijn omwonenden benaderd om hun ideeën in te sturen. In de werkgroep is besproken om het omgevingsfonds verder uit te werken in een latere fase.

Linken

Besluit omgevingsvergunning N18 Noord
Besluit omgevingsvergunning N18 Eeltinkveld

Delen via: