Ter inzage: ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen zonnevelden

16 juli 2021

Vanaf vandaag ligt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunningen voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld ter inzage. Iedereen wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit is de komende zes weken in te zien, tot en met 26 augustus.

Inzien
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tijdens kantooruren in te zien in het gemeentehuis aan de Blankenburgerstraat 28 in Haaksbergen. De stukken zijn ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl: Zonnepark N18 Noord en N18 Eeltinkveld.

Wat er aan vooraf ging
Energiecoöperatie Haaksbergen diende samen met Pure Energie de aanvragen in voor de omgevingsvergunning voor twee zonnevelden: N18 Noord en N18 Eeltinkveld. Dit deden we nadat het toetsingscomité van de gemeente de plannen van een positief advies voorzag en het college het advies overnam.

En het vervolg
Als de omgevingsvergunningen worden verleend, naar verwachting dit najaar, kunnen Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen de aanvraag indienen voor de beschikbare subsidie: SDE++. SDE staat voor Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Deze subsidie kan alleen tussen 5 oktober en 11 november 2021 worden aangevraagd. In totaal is er € 5 miljard beschikbaar. Wanneer de toezegging voor de subsidie er is, kunnen we gaan uitrekenen hoe we de zonneparken rendabel kunnen maken om vervolgens in 2022 de uitgifte van de certificaten te starten. Het geschetste tijdsschema is afhankelijk van het op tijd verlenen van de omgevingsvergunningen.

Delen via: