Deze plekken in Overijssel zijn aangewezen voor nieuwe windmolens

23 mei 2024

Waar komen in Overijssel de komende jaren nieuwe windmolens? 22 gemeenten hebben samen met de provincie locaties aangewezen voor nieuwe turbines. Van Zwolle tot Losser en van Deventer tot Hardenberg: er komen zo’n 90 extra turbines bij in Overijssel. Dit zijn de locaties.

Na jaren van overleg en soms felle discussies zijn gemeenten en provincie een stap verder, doordat er nu harde afspraken liggen over de aanwijsgebieden voor nieuwe windmolens. “Mensen hebben nu duidelijkheid welke gebieden in aanmerking komen voor windmolens en dus ook welke gebieden niét”, zegt gedeputeerde Tijs de Bree. “Of de turbines er ook zullen komen, is afhankelijk van of er initiatiefnemers zijn. Maar als er nu aanvragen komen, dan kunnen we meteen aan de slag.”

Aangewezen locaties
Per gemeente is een maximumaantal windturbines vastgelegd. Die komen zoveel mogelijk in clusters van minimaal vier, zoals vorig jaar werd besloten door Provinciale Staten. Voor de regio Hardenberg betekent dat niet meer dan 11 tot 12 windturbines, langs de A35 komen maximaal 9 nieuwe windmolens en in de regio Zwolle 7 tot 8, afhankelijk van het animo en de grootte.

Geen zoekgebied in drie gemeenten
Enschede, Dinkelland en Wierden hebben geen afspraken gemaakt over locaties voor nieuwe windmolens. Dat betekent dat de provincie nu zelf een gebied kan aanwijzen en, in het uiterste geval, de gemeente buitenspel kan zetten. “Als provincie hebben we wel besloten om bij die drie gemeenten een plafond voor het aantal turbines in te stellen, om te voorkomen dat zo maar alles mogelijk is”, zegt gedeputeerde De Bree. Dat plafond ligt op maximaal vier windmolens per gemeente.

Oldenzaal is uitzondering
Vreemde eend in de bijt is Oldenzaal: dat is de enige Overijsselse gemeente waar op voorhand al duidelijk is dat er geen enkele windmolen komt. “Als je kijkt naar de ruimte, dus of het überhaupt mogelijk is om een windmolen te plaatsen, dan zie je dat dat in Oldenzaal niet mogelijk is”, zegt De Bree.

Weerstand tegen windmolens
Op veel plekken in de provincie is er weerstand tegen de komst van windturbines. Inwoners vrezen voor slagschaduw, geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s. “Het is een dossier dat de gemoederen bezighoudt in Overijssel”, erkent De Bree. Voor- en tegenstanders worden persoonlijk geïnformeerd over de plannen, zegt de Overijssels bestuurder. “Ook zijn er inspraak- en inloopmomenten en uiteindelijk zal de besluitvorming in Provinciale Staten plaatsvinden.”

Afhankelijk van initiatieven
En hoewel de aanwijsgebieden voor windmolens er nu zijn, benadrukt De Bree nogmaals dat dat niet betekent dat op die plekken ook het maximumaantal windmolens komt. “Alles is afhankelijk van het exacte aantal initiatieven”, zegt hij. De schatting is dat er grofweg 90 windmolens bij komen in Overijssel. In onder meer Losser, langs de A35/A1 en in het gebied rond Tubbergen-Almelo (ATT) zijn er al bedrijven of andere initiatiefnemers met (vergevorderde) plannen voor windturbines.

Gevolgen coalitieakkoord
In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat windturbines zoveel mogelijk op zee moeten komen. Toch heeft dat akkoord volgens De Bree weinig gevolgen voor de plannen in Overijssel. “Wij hebben natuurlijk geen zee, maar in het coalitieakkoord staat ook dat afspraken worden nagekomen die al gemaakt zijn. Daar werken wij aan door.”

Maximumaantal windmolens per gemeente
Per gemeente is een maximumaantal windmolens bepaald. Een windturbine levert gemiddeld 20 gigawattuur (GWh) per jaar op. Per gemeente betekent dat, inclusief windturbines in die gemeente die er al staan, maximaal:
Hardenberg: 11 tot 12 windturbines (235 GWh)
A35/Haaksbergen: 9 windturbines (180 GWh)
ATT (Almelo, Twenterand, Tubbergen): 9 windturbines (180 GWh)
Kampen: 8 tot 9 windturbines (166 GWh)
Zwolle: 7 tot 8 windturbines (150 GWh)
Dalfsen: 5 tot 6 windturbines (105 GWh)
Deventer: 7 tot 8 windturbines (149 GWh)
Hellendoorn: 6 windturbines (120 GWh)
Rijssen-Holten: 6 windturbines (120 GWh)
Ommen: 5 tot 6 windturbines (115 GWh)
Staphorst: 5 windturbines (100 GWh)
Dinkelland: 4 windturbines (80 GWh)
Enschede: 4 windturbines (80 GWh)
Wierden: 4 windturbines (80 GWh)
Olst-Wijhe: 4 windturbines (80 GWh)
Steenwijkerland: 4 windturbines (80 GWh)
Raalte: 4 windturbines (80 GWh)
Losser: 3 tot 4 windturbines (75 GWh)
Zwartewaterland: 3 windturbines (60 GWh)
Tubbergen (zonder ATT): 2 windturbines (40 GWh)
Oldenzaal: 0 windturbines

Bron: RTV Oost
Afbeelding: RTV Oost/Harm Dijkman

Delen via: