Stand van zaken zonneparken N18

29 maart 2023

De SDE++-subsidies blijken niet toereikend voor een positieve business case voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld.

Omdat we samen met de inwoners van Haaksbergen 50% van de parken in eigendom willen regelen, kunnen en willen we geen risico nemen met de realisatie: zonder positieve business case in het onverantwoord de parken aan te leggen.

We krijgen wel vragen hoe het dan mogelijk is dat op dit moment LC Energy wel het zonnepark Stegenhoek aanlegt. De reden is dat de financier van de Stegenhoek bereid is het financiële risico te dragen, ondernemersrisico dus.

Op dit moment zijn we druk bezig door middel Corporate Power Purchase Agreements, dus het verkopen van de stroom voor langere termijn aan bedrijven, alsnog een positieve business case te krijgen. Dit vergt wel enige tijd, maar we maken wel degelijk vorderingen.

Delen via: