Beoordeling plannen zonneparken begin mei bekend

20 april 2021

Energiecoöperatie Haaksbergen heeft samen met haar partners de voorontwerpplannen voor vier zonneparken ingediend bij de gemeente Haaksbergen. De plannen dingen mee in de selectie van zonneparken in Haaksbergen.

Het gaat om de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld (samen met Pure Energie), Hegebeekweg (samen met TP Solar) en Zoddebeek (samen met Solarfields). Op 1 april stelde de gemeenteraad van Haaksbergen de Beleidsregels Zonnevelden vast. Daarin is onder meer vastgelegd dat er in Haaksbergen ruimte is voor maximaal veertig hectare aan zonnevelden.

Beoordeling
De vooroverlegplannen worden op dit moment beoordeeld door een toetsingscomité. In het comité zitten specialisten van de gemeente, een ecoloog, een landschapsarchitect en een specialist financiële participatie. De plannen worden getoetst op onder meer de mate waarop de omgeving is betrokken bij het proces, de mogelijkheden voor financiële participatie voor Haaksbergenaren en de wijze van landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Bekendmaking
Uiterlijk 12 mei maakt het comité bekend welke plannen de hoogste scores hebben gehaald. Bij een positieve beoordeling kunnen vervolgens de omgevingsvergunningen voor de parken worden aangevraagd. Daarna start de reguliere procedure.

Een kijkje in de plannen
Via de deze link zijn alle ingediende plannen te bekijken. Energiecoöperatie Haaksbergen is betrokken bij de parken N18 Noord, N18 Eeltinkveld, Hegebeekweg en Zoddebeek. Met de overige initiatieven, te weten, LC Energy (Stegenhoek), NRG2all (Kinkelerweg) en Xaam (Linterweg) hebben wij geen afspraken over samenwerking.

Delen via: