Energiecoöperatie Haaksbergen loopt voorop met hulp van Energiefonds Overijssel

15 april 2024

Door de samenwerking met Energiefonds Overijssel kan Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH) als volwaardige initiatiefnemer meewerken aan Windpark Oude Buurserdijk. Daarmee is ECH een van de eerste energiecoöperaties in Overijssel die met hulp van het Energiefonds het provinciale en landelijke streven naar vijftig procent lokaal eigendom in een windpark concreet maakt. Doordat de coöperatie vanaf de allereerste fase investeert in het windpark, kunnen omwonenden in een latere fase via de coöperatie ook mee-investeren in het windpark.

Risicovolle ontwikkelkosten gedekt via LEI-F
In de nieuwsbrief van 26 september 2023 legden we uit dat Energiecoöperatie Haaksbergen voor vijftig procent eigenaar wordt van Windpark Oude Buurserdijk. Via de coöperatie kunnen inwoners uit de omgeving mee-investeren in het windpark, om er daarna ook van mee te kunnen profiteren. Lokale windenergie van en voor de inwoners van Haaksbergen. Windpark Oude Buurserdijk bevindt zich nu in de fase dat het plan voor het windpark moet worden opgesteld. Dat betekent onder andere allerlei onderzoeken doen, de vergunning(en) aanvragen en een eerste aanbetaling voor een netaansluiting doen. Dit zijn zogeheten risicovolle ontwikkelkosten: uitgaven die nodig zijn om het plan concreet te maken, maar waar een hoog risico tegenover staat, omdat er nog geen opbrengsten uit het windpark zijn. In deze risicovolle ontwikkelfase is het vaak lastig om financiering te vinden voor het project. De LEI-F (Lokale Energie Initiatieven-Faciliteit) van het Energiefonds biedt hier een oplossing voor.

De LEI-F is werkt als volgt:

  • Het Energiefonds schiet een deel van de ontwikkelkosten tegen voorwaarden voor aan ECH.
  • Bij realisatie van het windpark betaalt ECH deze kosten terug uit de exploitatie van het windpark.
  • Als het plan onverhoopt niet doorgaat en er geen windpark komt, dan ligt het financiële risico voor het terugbetalen van de verkregen lening van EFO niet bij ECH. Wel is ECH verantwoordelijk voor het deel van de ontwikkelingskosten waarin zij zelf heeft voorzien.

Meer over LEI-F leest u op de website van het Energiefonds.

Lokaal eigendom vraagt om ondernemerschap en risico nemen
In het landelijke Klimaatakkoord staat het streven om vijftig procent van de wind- en zonneparken in lokaal eigendom te hebben. De provincie Overijssel heeft dit overgenomen in haar beleid. Vaak wordt dit concreet doordat een energiecoöperatie voor vijftig procent eigenaar wordt en inwoners uit de omgeving via de coöperatie kunnen mee-investeren. Daarbij zegt het landelijke Klimaatakkoord ook: “Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en risico lopen.”

Een mooi voorbeeld voor anderen
Dat laatste is voor veel energiecoöperaties lastig, want de kosten gaan voor de baten uit. Coöperaties – die over het algemeen drijven op vrijwilligers – hebben vaak niet zoveel geld om de risicovolle ontwikkelkosten te kunnen betalen, en kunnen zeker niet alleen het risico lopen dat geld te verliezen als het project niet doorgaat. Dat geldt ook voor ECH. Door de LEI-F van het Energiefonds kan ECH nu samen met Pure Energie – de andere initiatiefnemer van Windpark Oude Buurserdijk – volwaardig initiatiefnemer zijn, meebeslissen, de ontwikkelkosten dragen en zorgen dat inwoners uit de omgeving ook voordeel kunnen hebben van het windpark. Lokale windenergie van, voor en door de inwoners van Haaksbergen. Hiermee lopen ECH en het Energiefonds voorop, want op veel plekken in Overijssel en Nederland is dit nog niet zo geregeld.

Delen via: