Informatieavond voor omwonenden zonnepark Zoddebeek

4 maart 2021

Er komt een informatieavond voor omwonenden voor het idee voor een zonnepark ten oosten van de Zendvelderweg. Het park met de naam Zonnepark Zoddebeek is een gezamenlijk initiatief van Solarfields en Energiecoöperatie Haaksbergen.

Het 17 hectare grote terrein biedt ruimte voor het opwekken van energie voor ongeveer zesduizend huishoudens in Haaksbergen. Om alle wensen en ideeën voor de landschappelijke en ecologische inpassing van zonnepark Zoddebeek in kaart te brengen, kunnen omwonenden tijdens de informatieavond vragen stellen en ideeën op tafel leggen. Ook wordt er informatie gegeven over financiële participatie en besteding van de opbrengsten voor de inwoners van Haaksbergen.

Bijeenkomst
De (digitale) bijeenkomst is op 18 maart. Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen. Solarfields en Energiecoöperatie Haaksbergen benadrukken dat er nog niets vast staat. De ontwerpen kunnen worden aangepast als input vanuit de omgeving daartoe aanleiding geeft. Het doel is om een breed gedragen plan uit te werken.

Invulling in landschap
De huidige invulling is tot stand gekomen na gesprekken met landschapsarchitecten, omwonenden en andere belanghebbenden. Zij hebben goed gekeken naar wat het gebied kenmerkt en hoe het zonnepark zo goed mogelijk landschappelijk en ecologisch in te passen valt. Denk hierbij aan de aanleg van bosschages en/of gebiedseigen aanplant, zodat de zonnepanelen zo veel mogelijk uit het zicht worden gehouden. Daarnaast zijn er gesprekken met het waterschap.

Ondersteuning door Energiecoöperatie Haaksbergen
Energiecoöperatie Haaksbergen stimuleert en ondersteunt Solarfields bij de lokale participatie in haar zonneprojecten. Het streven is dat beiden voor de helft eigenaar worden van het voorgenomen zonnepark.

De digitale bijeenkomst van 18 maart is opgenomen en is hier terug te kijken en te luisteren.

Delen via: