Aanvraag omgevingsvergunning zonnevelden in behandeling

27 juni 2021

Voor beide velden, waarvoor we een positief advies van de toetsingscommissie hebben gekregen (N18 Noord en N18 Eeltinkveld) hebben we op 12 mei samen met Pure Energie een omgevingsvergunning aangevraagd.

De gemeente heeft ons per brief laten weten dat de aanvraag omgevingsvergunning is getoetst, ontvankelijk is verklaard en in behandeling is genomen.

De procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning is een zogenaamde uitgebreide vergunningsprocedure. Verwacht wordt dat begin juli het ontwerpbesluit gereed is. Wij proberen voor begin september, wanneer de SDE++-ronde speelt, een omgevingsvergunning te hebben.

Delen via: