Nieuws

Stand van zaken zonneparken N18
29 maart 2023

De SDE++-subsidies blijken niet toereikend voor een positieve business case voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld. Omdat we samen met de inwoners van Haaksbergen 50% van de parken in eigendom willen regelen, kunnen en willen we geen risico n …

Lees meer
Samenwerking met Pure Energie Wind
29 maart 2023

De leden stemden tijdens de ledenvergadering van 8 december 2023 in met de samenwerking met Pure Energie Wind en met de oprichting van een ontwikkel BV voor wind. Op dit moment is de samenwerkingsovereenkomst op een haar na rond. Op dit moment is de ge …

Lees meer
Bijzondere ledenvergadering op 18 april 2023
24 maart 2023

Op 18 april houden we een bijzondere ledenvergadering van Energiecoöperatie Haaksbergen. Daarvoor ontvangen alle leden een uitnodiging. Deze bijzondere ledenvergadering houden we onder andere om de leden toestemming te vragen een leningovereenkomst aan …

Lees meer
Bezoek aan IJskoud en Singraven
1 maart 2023

Op donderdag 30 maart gaan de gemeente Haaksbergen en Energiecoöperatie Haaksbergen met andere belangstellenden naar IJskoud in Noord-Deurningen en naar Singraven (gemeente Dinkelland). IJskoud is een succesvolle coöperatie in Noord-Deurningen die biog …

Lees meer
Start bouw Zonnepark De Stegenhoek
1 februari 2023

Op 25 januari 2023 hebben wethouders Jan Herman Scholten en Johan Niemans symbolisch de eerste schop in de grond gezet voor de bouw van Zonnepark De Stegenhoek. De kabel voor de aansluiting van het park is inmiddels gelegd en de bouw is begonnen. LG En …

Lees meer
Foto: Daan Sonneveld
Vertraging bij aanleg zonneparken Haaksbergen: ‘grillige markt’ zorgt voor uitstel, prijsstijging en lastige keuzes
9 december 2022

De zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld liggen er voorlopig nog niet. Peter Bos, voorzitter van de Energiecoöperatie Haaksbergen, hoopte afgelopen zomer nog sneller aan de slag te kunnen. Maar de problemen zijn groot. Eind dit jaar zou meer duideli …

Lees meer
Mogelijkheden voor mee-investeren
3 december 2022

Op dit moment kunnen wij nog niet concreet aangeven hoe inwoners van Haaksbergen kunnen investeren in de zonneparken en wat die investering oplevert. Dat kan pas als we precies weten wat er nodig is om het zonnepark te bouwen en wat het project gaat ko …

Lees meer
Voorbereidingen zonnepark N18 Noord en N18 Eeltinkveld
3 december 2022

De technische en organisatorische voorbereiding voor de twee zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is begonnen. De grillige markt vraagt dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost veel tijd. De netaansluiting is ondertussen wel gecon …

Lees meer
Algemene ledenvergadering: 8 december 2022
30 november 2022

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is op donderdag 8 december. De ALV wordt gehouden in theater De Kappen en begint om 19.30 uur. Leden hebben een uitnodiging ontvangen. Nog geen lid, maar wel belangstelling? Lees hier meer.

Lees meer
Bestuursleden gezocht
15 november 2022

We hebben behoefte aan aanvulling van het bestuur met twee of drie bestuursleden. Technische en/of communicatieve vaardigheden én uiteraard belangstelling voor verduurzaming van ons dorp zien wij graag! Belangstelling of vragen? Neem hier contact met o …

Lees meer