Nieuws

Foto: Daan Sonneveld
Vertraging bij aanleg zonneparken Haaksbergen: ‘grillige markt’ zorgt voor uitstel, prijsstijging en lastige keuzes
9 december 2022

De zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld liggen er voorlopig nog niet. Peter Bos, voorzitter van de Energiecoöperatie Haaksbergen, hoopte afgelopen zomer nog sneller aan de slag te kunnen. Maar de problemen zijn groot. Eind dit jaar zou meer duideli …

Lees meer
Mogelijkheden voor mee-investeren
3 december 2022

Op dit moment kunnen wij nog niet concreet aangeven hoe inwoners van Haaksbergen kunnen investeren in de zonneparken en wat die investering oplevert. Dat kan pas als we precies weten wat er nodig is om het zonnepark te bouwen en wat het project gaat ko …

Lees meer
Voorbereidingen zonnepark N18 Noord en N18 Eeltinkveld
3 december 2022

De technische en organisatorische voorbereiding voor de twee zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is begonnen. De grillige markt vraagt dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost veel tijd. De netaansluiting is ondertussen wel gecon …

Lees meer
Algemene ledenvergadering: 8 december 2022
30 november 2022

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is op donderdag 8 december. De ALV wordt gehouden in theater De Kappen en begint om 19.30 uur. Leden hebben een uitnodiging ontvangen. Nog geen lid, maar wel belangstelling? Lees hier meer.

Lees meer
Bestuursleden gezocht
15 november 2022

We hebben behoefte aan aanvulling van het bestuur met twee of drie bestuursleden. Technische en/of communicatieve vaardigheden én uiteraard belangstelling voor verduurzaming van ons dorp zien wij graag! Belangstelling of vragen? Neem hier contact met o …

Lees meer
Start voorbereiding zonnepark Stegenhoek
3 november 2022

LC Energy is gestart met de voorbereidende werkzaamheden van zonnepark Stegenhoek. Dit zonnepark komt aan de Kinkelerweg in St. Isidorushoeve. In januari start de bouw die in totaal acht maanden gaat duren. De investeerder van LC Energy neemt het onder …

Lees meer
Smak geld voor nieuwe zonneparken in Haaksbergen, nu de zonnepanelen en monteurs nog vinden
29 september 2022

HAAKSBERGEN – Goed nieuws voor de Energiecoöperatie Haaksbergen. De werkgroep heeft een belangrijke subsidie binnengeharkt. De aanleg van twee grote zonnevelden is daarmee weer een stap dichterbij. We zijn drie jaar verder, wat is het nieuws? „Het is i …

Lees meer
Subsidie voor zonnevelden Haaksbergen
2 april 2022

De bouw van de zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is een stap dichterbij. De SDE++-subsidies voor beide velden zijn toegekend. Deze subsidie was een belangrijke voorwaarde voor de volgende stappen. Beide zonnevelden zijn een gezamenlijk initiatie …

Lees meer
Uitgifte certificaten zonneparken na financial close
12 februari 2022

Wij krijgen vaak vragen wat de stand van zaken is van de uitgifte van certificaten van lening. De totstandkoming van zonneparken gaat in stappen. Elke stap is afhankelijk van een voorgaande stap. Zo kunnen wij pas rekenen of de parken financieel haalba …

Lees meer
Subsidietoekenning zonnevelden mogelijk naar medio 2022
9 februari 2022

De toekenning van de SDE++-subsidies voor de te realiseren zonnevelden in Haaksbergen laat op zich wachten. Helaas langer dan wij hadden verwacht en gehoopt. Daar waar we eerder konden uitgaan van het eerste kwartaal van 2022, zal de toekenning waarsch …

Lees meer