Pilot energieloket voor Haaksbergen

20 september 2021

Energiecoöperatie Haaksbergen gaat, in samenwerking met Stichting Pioneering, een pilot ontwikkelen voor de inrichting en beheer van een energieloket voor Haaksbergen. In deze pilot gaan wij de mogelijkheden onderzoeken voor bijvoorbeeld meer zon op dak of op parkeerplaatsen.

Ook komt er een digitale monitoring voor de betrokken inwoners van Haaksbergen. Dit loket geeft ondersteuning bij energiebesparingen en kleinschalige opwekking voor eigen gebruik.

Het loket kan substantieel bijdragen aan informatieverstrekking rondom de energietransitie. Hierdoor krijgen de aangesloten inwoners en industrie van Haaksbergen een beter inzicht in het eigen verbruik en mogelijke besparingen. Zo kunnen wij samen op ‘relatief eenvoudige’ wijze de doelstellingen voor 2050 halen.

Stichting Pioneering is een ontwikkelplatform bij de Universiteit Twente, voor het ontwikkelen en delen van kennis voor Oost Nederland. Hierin werken de 3 O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers) samen.

Delen via: