Nieuw beleid provincie geen invloed op zonneparken Haaksbergen

19 oktober 2023
Voorbereidingsbesluit provincie Overijssel zonneparken (12 oktober 20230.

Het provinciale beleid om zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond te weren, heeft geen invloed op Zonnepark N18 Noord en Zonnepark N18 Eeltinkveld in Haaksbergen.

De provincie Overijssel publiceerde op 12 oktober het voorbereidingsbesluit Zonneparken. Met dit besluit kondigt de provincie beleid aan om zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond te gaan weren. Dit heeft geen effect op projecten waarvoor een vergunning is aangevraagd of waarvoor al een vergunning is toegekend. De Zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld kunnen dan ook verder worden ontwikkeld.

Redenen provincie Overijssel stop op zonneparken
Naar eigen zeggen wil de provincie met het voorbereidingsbesluit van 12 oktober gehoor geven aan het eigen coalitieakkoord en het verzoek van de rijksoverheid om de groene leefomgeving te ontzien.

Daarnaast zegt de provincie dat volgens recente cijfers geen extra zonnevelden nodig zijn om de gezamenlijke doelstelling te halen van 1,3 terawattuur zonne-energie in 2030 in de Overijsselse gemeenten. Hierbij telt de provincie ook projecten mee die ‘in de pijplijn’ zitten zoals Zonnepark N18 Noord. De provincie plaatste op haar eigen website dit artikel hierover.

Vergunde en aangevraagde projecten kunnen door
Naar verwachting zal Provinciale Staten over ongeveer een half jaar besluiten of het voorgenomen beleid daadwerkelijk wordt doorgevoerd in de Omgevingsverordening.

Alle zonprojecten die die voor 12 oktober 2023 een vergunning hebben gekregen, kunnen gewoon verder ontwikkeld worden. Het voorbereidingsbesluit heeft dan ook geen invloed op Zonnepark N18 Noord en N18 Eeltinkveld.

Delen via: