Subsidie voor zonnevelden Haaksbergen

2 april 2022

De bouw van de zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is een stap dichterbij. De SDE++-subsidies voor beide velden zijn toegekend.

Deze subsidie was een belangrijke voorwaarde voor de volgende stappen. Beide zonnevelden zijn een gezamenlijk initiatief van Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen.

In totaal stelde de rijksoverheid € 5 miljard beschikbaar. Er werd voor een totaalbedrag van € 12,1 miljard aan aanvragen ingediend. In 2020 stelde de overheid voor de eerste keer deze subsidie open. Toen werd voor € 4,6 miljard aan subsidies toegekend aan bijna 3.500 duurzame projecten. Eind 2021 was de tweede openstelling van de SDE++-subsidies. Daar tekenden Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen zich samen voor in. De beoordeling is gedaan op onder meer CO2-uitstoot, maar ook of er voldoende transportcapaciteit is voor de teruglevering van energie.

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. De subsidie dekt het verschil in de kosten voor het opwekken van groene energie ten opzichte van grijze energie. Hopelijk is deze subsidie in de nabije toekomst niet meer nodig. Lees hier meer over SDE++ subsidie.

15 jaar lang financiële participatie omgeving
Energiecoöperatie Haaksbergen vroeg met haar partner Pure Energie voor twee zonnevelden subsidies aan: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld N18. Voor Zonnepark Stegenhoek heeft Energiecoöperatie Haaksbergen geen samenwerking met de initiatiefnemer (LC Energy) zoals dat wel met Pure Energie geldt.

Wel zijn er met LC Energy afspraken gemaakt om (financiële) participatie voor de omgeving mogelijk te maken. En komt er via een omgevingsfonds geld beschikbaar voor de omgeving. Dat was één van de voorwaarden die de gemeente in haar beleidsregels voor zonneparken heeft vastgelegd. Voorzitter Peter Bos: “De omgeving profiteert zo vijftien jaar lang mee van de opbrengsten van de velden. We hebben het voor elkaar gekregen om dit vast te leggen in de overeenkomsten voor alle zonnevelden”.

Volgende stap: financial close en uitgifte certificaten
Nu de subsidies zijn toegekend, gaat Energiecoöperatie Haaksbergen starten met rekenen. Er wordt precies bekeken of de velden financieel haalbaar zijn. Dit wordt afgesloten met de financial close. Dit is een mijlpaal die het startpunt is voor de uitgifte van de certificaten van lening voor onze leden. Binnenkort laten wij weten wanneer de uitgifte start.

Delen via: