Uitgifte certificaten zonnevelden: hoe gaat dit in zijn werk?

27 juni 2021

Ben je of word je lid van Energiecoöperatie Haaksbergen? Dan kun je certificaten kopen voor de twee te realiseren zonnevelden in Haaksbergen.

Met deze zogenoemde leningcertificaten kun je als certificaathouder straks delen in het rendement van de zonnevelden. Hoe dit werkt lees je hieronder.

Welke zonnevelden?
Zoals bekend is heeft de toetsingscommissie van de gemeente Haaksbergen een positief advies uitgebracht voor zowel zonneveld N18 Noord als N18 Eeltinkveld. Beide velden hebben we samen met onze partner Pure Energie ontwikkeld. Voor beide velden heeft Pure Energie een besloten vennootschap opgericht: Zonnepark N18 Noord B.V. en Zonnepark N18 Eeltinkveld B.V. Energiecoöperatie Haaksbergen heeft een overeenkomst met Pure Energie dat de coöperatie voor 50% zal deelnemen in deze beide ondernemingen.

Hoe gaat Energiecoöperatie Haaksbergen dit organisatorisch regelen?
Deelnemen in de beide ondernemingen gaat de coöperatie doen via twee nieuw op te richten BV’s. De algemene ledenvergadering heeft de coöperatie in april 2021 toestemming gegeven deze twee BV’s op te richten (N18 Noord B.V. en Eeltinkveld B.V.). Energiecoöperatie Haaksbergen is 100% eigenaar van deze nieuw op te richten BV’s. Beide gaan voor de twee zonnevelden leningcertificaten uitgeven met als doel lokale participatie te stimuleren. De certificaathouders delen vervolgens in het rendement. Met dit geld én een bancaire lening financieren we 50% van beide zonnevelden. Dus via N18 Noord B.V. en Eeltinkveld B.V. wordt de coöperatie 50% eigenaar van beide zonnevelden. Klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk is het eenvoudig uitvoerbaar.

Welke rendementen kan ik behalen?
We verwachten dat het rentepercentage zal liggen tussen de 4 en 5 procent, maar zoals hierboven aangegeven kunnen we hierover pas meer duidelijkheid geven na toekenning van de SDE++-subsidie.

Wanneer worden deze certificaten aangeboden?
We verwachten dat we met de uitgifte van de leningcertificaten begin 2022 kunnen starten. De reden hiervoor is dat we moeten wachten op het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor beide velden. We hopen dat we deze krijgen voor begin september, zodat we dan de SDE++-subsidie kunnen aanvragen. Zonder omgevingsvergunning kan er geen subsidie aangevraagd worden. We moeten dan een jaar wachten tot de volgende SDE++-ronde, waarschijnlijk in september 2022. Zodra de SDE++-subsidie toegekend is, we hopen begin 2022, kunnen we echt gaan zien of de zonnevelden haalbaar zijn en welke rente we voor de leningcertificaten kunnen uitkeren. Dus eerder dan begin 2022 kunnen we geen leningcertificaten aanbieden.

Wie kan leningcertificaten verkrijgen?
Iedereen die in Haaksbergen woont of economisch gebonden is aan Haaksbergen en lid is of lid wordt van Energiecoöperatie Haaksbergen kan leningcertificaten verkrijgen.

Hoe werkt de uitgifte van een leningcertificaat?
We gaan leningcertificaten uitgeven van € 100 per stuk. We hebben gekozen voor dit bedrag, omdat we streven naar een brede participatie onder de inwoners van Haaksbergen. De certificaten worden uitgegeven met een maximale looptijd van vijftien jaar. Rente wordt per jaar uitgekeerd. Gedurende de looptijd zullen de certificaten geleidelijk afgelost worden, zodat na vijftien jaar de gehele lening terugbetaald is.

Is er een reglement voor de leningcertificaten?
Ja, voor de uitgifte van de leningcertificaten is een uitgebreid reglement opgesteld. Het reglement zal te zijner tijd vastgesteld worden in de Algemene Ledenvergadering en daarna gepubliceerd worden.

Delen via: