Voorbereidingen zonneparken N18

3 december 2022

De technische en organisatorische voorbereiding voor de twee zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is begonnen. De grillige markt vraagt dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost veel tijd.

De netaansluiting is ondertussen wel gecontracteerd. Dit is eveneens een kostbaar traject dat veel tijd in beslag neemt. Volgens de planning van Enexis is de netaansluiting in het najaar van 2023 klaar.

Lees hier meer over hoe de markt op dit moment is.

Meer informatie over de beide zonneparken.

Delen via: