Smak geld voor nieuwe zonneparken in Haaksbergen

29 september 2022

HAAKSBERGEN – Goed nieuws voor de Energiecoöperatie Haaksbergen. De werkgroep heeft een belangrijke subsidie binnengeharkt. De aanleg van twee grote zonnevelden is daarmee weer een stap dichterbij.

We zijn drie jaar verder, wat is het nieuws?
„Het is ingewikkelde materie”, begint voorzitter Peter Bos van de Energiecoöperatie Haaksbergen als hem wordt gevraagd naar de laatste ontwikkelingen. Het belangrijkste nieuws is nu dat de plannen die al sinds 2019 op tafel liggen, kunnen doorgaan. En steeds concreter worden. Samen met partner Pure Energie wordt gewerkt aan de realisatie van twee zonnevelden: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld N18. Eind dit jaar hoopt Peter Bos te kunnen melden wanneer de aanleg daadwerkelijk begint. Dat die twee zonnevelden er zo snel mogelijk gaan komen, staat vast.

Om hoeveel geld gaat het?
De belangrijke subsidie die nu is toegekend, is de zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie, ook wel SDE++-subsidie. Een moeilijke naam voor een belangrijke subsidie. Want zonder dit geld zouden de twee zonnevelden in Haaksbergen niet haalbaar zijn. Het Rijk stelde landelijk 5 miljard euro beschikbaar. „En wij ontvangen hieruit vijftien jaar lang 5,6 cent per kilowattuur als garantiebedrag voor de onrendabele top”, zegt Peter Bos. „Dit is een gegarandeerd maximaal bedrag per kilowattuur, inclusief de stroomopbrengsten. Omgerekend betekent dat dat wij voor beide zonnevelden ruim een miljoen euro als gegarandeerde minimale opbrengst per jaar hebben. Bij de huidige energieprijzen is er geen onrendabele top en keert deze SDE++ dan ook niet uit.”

Dan duurt het nu niet lang meer toch?
Peter Bos: „Nou, we zitten in een rare situatie. De energieprijzen zijn heel hoog, maar de investeringen voor zo’n zonnepark ook. Er zijn bijna geen zonnepanelen, omvormers en monteurs te krijgen. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Hopelijk hebben we eind dit jaar meer duidelijkheid.”

Waar komen die parken ook alweer?
Zonnepark N18 Noord wordt straks aangelegd bij de Schoolkaterdijk, tussen de Boscherbeek en de N347. Een gebied van 13,7 hectare waarvan 47 procent wordt gebruikt voor zonnepanelen, de rest voor natuur en landschap. Volgens de Energiecoöperatie Haaksbergen kan op dit veld ongeveer 10 procent van het jaarlijkse energieverbruik binnen Haaksbergen worden opgewekt. Zonnepark N18 Eeltinkveld ligt langs de N18, ter hoogte van de Kerkweg en de Lintelerweg. Dit gebied beslaat ongeveer 5,8 hectare, waarvan zo’n 38 procent wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing.

En ik kan hier als Haaksbergenaar zelf ook nog van profiteren ook?
„De zonneparken zijn van Haaksbergen én voor Haaksbergen, zeggen wij altijd. Inwoners kunnen bijvoorbeeld mee participeren in de velden. Dan word je mede-eigenaar en kun je dus ook meedelen in de opbrengsten. Met deze zonneparken leveren wij ook duurzame groene stroom voor Haaksbergen. Daarnaast bestaat de werkgroep uit vrijwilligers en dat betekent dat er ook een bedrag in een omgevingsfonds kan worden gestort. Hiermee investeren we in de omgeving van de zonneparken en kunnen projecten worden opgezet.”

Hoe er in het dorp wordt gereageerd? „Over de velden zelf is relatief weinig te doen geweest. Op verzoek van omwonenden is een locatie één keer aangepast. Dat traject heeft veertien dagen geduurd. De bewoners waren blij en voelden zich gehoord. En tijdens de vergunningsprocedure zijn geen bezwaren geweest.”

Bron: Tubantia, 29 september 2022

Delen via: