Openstelling SDE++-subsidies opgeschoven

15 september 2021

Voor de financiering van de zonnevelden doen wij een aanvraag om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie).

De regeling wordt op 5 oktober opengesteld en duurt tot 11 november. Dat was eerst van 21 september tot 14 oktober. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de eerste openstellingsdata te veel druk zou komen te staan op de vergunningverlening van veel projecten.

Wat is SDE++?

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non)profitinstellingen. De overheid stimuleert hiermee investeringen in duurzame energie. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95% lager. De SDE++ helpt deze doelstellingen behalen.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling stimulereert de overheid zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. Zo blijft de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

In totaal is er een budget van € 5 miljard beschikbaar in deze subsidieronde.

Delen via: