Volg de ontwikkeling van Windpark Oude Buurserdijk

18 februari 2024

De provincie Overijssel start de ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Oude Buurserdijk. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel op 13 februari 2024 besloten. Meer over dit besluit van de provincie lees je hier. Ons principeverzoek dienden we in juni 2023 in bij de provincie Overijssel.

In het kort betekent dit dat Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen de aanvraag voor de omgevingsvergunning(en) kunnen voorbereiden en daarna de omgevingsvergunning(en) kunnen aanvragen. Na indiening van de aanvraag begint een uitgebreide procedure.

De komende tijd worden onderzoeken uitgevoerd, definitieve keuzes voor het plan gemaakt en alle documenten opgesteld die nodig zijn voor een aanvraag omgevingsvergunning. De omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven) kan hierbij betrokken zijn. Dat kan met name via de omgevingsraad.

In dit proces naar de aanvraag van de omgevingsvergunning(en) is onder andere veel afstemming en overleg met de overheden (met name provincie en gemeente) wenselijk. Daar gaan we nu ook mee aan de slag. We bereiden verder voor dat we op een later moment meer uitleggen welke onderzoeken we moeten doen, welke keuzes we moeten maken en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn. Daar komen we dus later op terug.

De ontwikkelingen rondom windpark Oude Buurserdijk (Pure Energie en ECH) is goed te volgen via de website van het park. Er worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd. Als je je hier aanmeldt voor de nieuwsbrief, word je goed op de hoogte gehouden.

Delen via: