Omgevingsvergunningen zonneparken definitief

15 december 2021

De omgevingsvergunningen voor de te realiseren zonneparken waarbij Energiecoöperatie Haaksbergen betrokken is, zijn onherroepelijk, dus definitief. Eind september werden de vergunningen verstrekt.

De ontwerpvergunningen, waarvoor geen zienswijzen werden ingediend, lagen tot eind augustus ter inzage.

Lees hier meer over de zonneparken.

Een terugblik in vogelvlucht:
April 2021: Gemeente stelt beleidsregels zonnevelden vast
April 2021: Energiecoöperatie dient voorontwerpplannen bij gemeente in
Mei 2021: Gemeente selecteert plannen Energiecoöperatie Haaksbergen
Juni 2021: Omgevingsvergunningen zijn aangevraagd
Juli 2021: Ontwerpvergunningen liggen ter inzage
September 2021: Omgevingsvergunningen zijn verstrekt

Delen via: