Nieuws

Ter inzage: ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen zonnevelden
16 juli 2021

Vanaf vandaag ligt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunningen voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld ter inzage. Iedereen wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit is de komende zes …

Lees meer
Ontwerpvergunningen zonnevelden Haaksbergen in voorbereiding
5 juli 2021

Het voorlopige positieve advies voor de initiatieven voor zonnevelden in Haaksbergen is definitief. Het college heeft het definitieve advies van de toetsingscomité overgenomen. Dit comité heeft de ingediende plannen voor zonneparken in Haaksbergen beoo …

Lees meer
Energieneutraal in 2050: hoe dan?
2 juli 2021

Op dit moment wekken we nog maar 7% van de Nederlandse energiebehoefte met hernieuwbare bronnen (wind en zon) op. En dat moet in 2050 100% zijn. Een hele opgave dus, óók voor Haaksbergen. In deze animatiefilm wordt uitgelegd wat er nodig is om over 29 …

Lees meer
Voordracht penningmeester
29 juni 2021

Hans Alferink wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester van Energiecoöperatie Haaksbergen. We zijn verheugd dat hij zijn kennis en kunde voor de coöperatie wil inzetten. Wij heten hem van harte welkom.

Lees meer
Aanvraag omgevingsvergunning zonnevelden in behandeling
27 juni 2021

Voor beide velden, waarvoor we een positief advies van de toetsingscommissie hebben gekregen (N18 Noord en N18 Eeltinkveld) hebben we op 12 mei samen met Pure Energie een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft ons per brief laten weten dat …

Lees meer
Uitgifte certificaten zonnevelden: hoe gaat dit in zijn werk?
27 juni 2021

Ben je of word je lid van Energiecoöperatie Haaksbergen? Dan kun je certificaten kopen voor de twee te realiseren zonnevelden in Haaksbergen. Met deze zogenoemde leningcertificaten kun je als certificaathouder straks delen in het rendement van de zonne …

Lees meer
Zonnevelden, het vervolg
22 mei 2021

Zoals op 10 mei bekend gemaakt kregen drie plannen voor zonnevelden in Haaksbergen een positief advies van de gemeente. Twee daarvan zijn initiatieven van Energiecoöperatie Haaksbergen, samen met Pure Energie. Met onze plannen hebben we voldaan aan de …

Lees meer
Uitgifte van certificaten
22 mei 2021

Leden van de Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen straks investeren in de twee zonnevelden. Op dit moment werken we de structuur en de invulling van de certificatenuitgifte uit. Door de SDE++-subsidie van de overheid zal het risico laag zijn. Wij verwa …

Lees meer
Daken gezocht voor zonnesystemen
22 mei 2021

In het kader van de SCE (de voormalige Postcoderoosregeling) is de Energiecoöperatie Haaksbergen op zoek naar daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. Eigenaren van (grote) panden in Haaksbergen die zelf de energie gebruiken, ruimte over hebben op hu …

Lees meer
Plannen Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen geselecteerd
11 mei 2021

Goed nieuws! De plannen voor de twee zonneparken van Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie zijn bovenaan geëindigd in de selectie voor het vervolgtraject tot vergunningaanvraag. De twee plannen zijn samen met de omgeving tot stand gekomen. Binn …

Lees meer