Zonnepanelen boven parkeerplaatsen

Doel: Energie opwekken op openbare parkeerplaatsen

In de gemeente Haaksbergen zijn diverse openbare parkeerplaatsen die geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen als afdak. Bijvoorbeeld de parkeerplaatsen op Scholtenhagen. Scholtenhagen is een schitterend park aan de zuidzijde van Haaksbergen, dat in 1902 door de toenmalige bezitter, de heer Willem Hendrik Jordaan bij legaat geschonken is aan de inwoners van Haaksbergen.  Het park wordt nu beheerd door de stichting Groot Scholtenhagen. In dit park zijn onder andere negen verschillende sportverenigingen ondergebracht, een subtropisch zwembad en diverse andere voorzieningen. Voor het subtropisch zwembad De wilder is een groot openbaar parkeerterrein aanwezig van ongeveer 5.000m².

Het zuidelijke deel van het parkeerterrein, ongeveer 2800m², is het meest geschikt door het formaat en het ontbreken van hoge bomen.

Ons plan is om samen met de stichting Groot Scholtenhagen en de gemeente Haaksbergen te komen tot overkapping van parkeerplaatsen door middel van zonnepanelen en ook de aanleg van diverse laadpunten voor elektrische auto’s.

Noot:
Dit is één van de vijf ideeën die Energiecoöperatie Haaksbergen in de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2021 aan de leden heeft gepresenteerd. De vijf ideeën (let op: het zijn nog geen initiatieven!) gaan we aan de provincie Overijssel voorleggen voor een eventuele LEI-F-subsidie.