Op dit moment gaan we met onze commerciële partners voor een gelijk bedeeld eigenaarschap: 50% Energiecoöperatie en 50% commerciële partners. Wij halen voor het te investeren bedrag geld op bij financiële instellingen en bij inwoners van Haaksbergen om samen eigenaar te worden van het project.

Daarnaast opent de rijksoverheid jaarlijks een subsidieronde waarop onder voorwaarden ingeschreven kan worden. Deze subsidie wordt momenteel verstrekt voor een periode van 15 jaar voor de zogenaamde onrendabele top van de marktprijs per KWh.

De perceeleigenaar sluit in de meeste gevallen een opstalovereenkomst met een commerciële partij. De locaties worden dus niet door ons gekozen.

Dit percentage is erg klein. Op landelijk niveau is het de verwachting dat 0,2 procent van de landbouwgrond in 2030 is gebruikt. Voor de gemeente Haaksbergen geldt dat er minder dan een 0,5 procent nodig is voor het opwekken van duurzame energie in de vorm van zon en wind.

Ja, in een vroeg stadium voeren wij gesprekken met omwonenden. Dat doen we (letterlijk) aan de keukentafel en tijdens informatieavonden. Met de ideeën die hieruit komen, kunnen we het plan aanpassen. Het uitgangspunt is dat we altijd met alle betrokkenen in gesprek gaan en blijven.

De afgelopen periode is het netwerk al verzwaard. Zo ligt er bijvoorbeeld een lus om de kern van Haaksbergen. Op zich is het net nu nog toereikend voor de aansluiting van 40 hectare netto zonnevelden.

Voor meerdere zonneparken boven de 40 hectare netto in Haaksbergen zal het net aangepast moeten worden. Dit wordt gedaan door Enexis, de netbeheerder in onze gemeente.

Op de landelijke capaciteitskaart is te zien waar voldoende transportcapaciteit is en waar schaarste dreigt of al is opgetreden.

In zijn algemeenheid wordt de volgende werkwijze toegepast: In overleg met de eigenaren en de omwonenden, stelt een landschapsarchitect in opdracht van de initiatiefnemers een inrichtingsplan op. Dit wordt vervolgens besproken en in overleg aangepast.

Bij de opstelling van zonnepanelen spelen meerdere zaken een rol, onder andere:

  • Lichtinval op de panelen, maar ook op de bodem;
  • Mogelijkheden de bodem te onderhouden; bijvoorbeeld maaien;
  • Efficiënt gebruik van het aantal m².

Dat is in zijn algemeenheid niet te zeggen. Veel zal afhangen van de lokale omstandigheden.

Zonnevelden kunnen alleen geplaatst worden binnen de door de gemeente aangegeven zoekgebieden. Daarnaast bepaalt vanzelfsprekend de grondeigenaar of hij bereid is een opstalovereenkomst af sluiten voor plaatsing van een zonneveld. Dit beperkt natuurlijk de mogelijkheden en tegelijkertijd proberen we daar waar mogelijk de zonnevelden rondom Haaksbergen te realiseren.

Ja, zonnepanelen kunnen tot 96% gerecycled worden. Panelen bestaan uit glas, aluminium, koperdraad. Ook de omvormer kan gerecycled worden. Net als voor andere elektrische apparaten betaal je als koper van zonnepanelen een verwijderingsbijdrage. Met deze bijdrage kan er gerecycled worden. Panelen hebben een gegarandeerde levensduur van 25 jaar; een omvormer ongeveer acht tot twaalf jaar.