Ja, zonnepanelen kunnen tot 96% gerecycled worden. Panelen bestaan uit glas, aluminium, koperdraad. Ook de omvormer kan gerecycled worden. Net als voor andere elektrische apparaten betaal je als koper van zonnepanelen een verwijderingsbijdrage. Met deze bijdrage kan er gerecycled worden. Panelen hebben een gegarandeerde levensduur van 25 jaar; een omvormer ongeveer acht tot twaalf jaar.

Wij zijn ons ervan bewust dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om het halen van de doelstellingen voor verduurzaming. Alleen zon op het dak zal niet genoeg zijn. Het een optelsom van alle mogelijkheden: zon op het dak, zon op land, windmolens, enzovoort. Daarnaast blijkt dat bovendien niet alle daken geschikt zijn om het gewicht van zonnepanelen te dragen: slechts 20% is maar geschikt. Ook zien we vaker dat er moeilijkheden zijn met de verzekering bij zonnepanelen op daken.

Ja, zo kunnen wij inwoners van Haaksbergen bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden zonnepanelen tegen inkoopprijs aan te schaffen. Dat gebeurt wanneer een idee voor een zonnepark in uitvoering kan worden genomen en wel via de partner van het betreffende zonneveld of via lokale installateurs. Hierover volgt te zijner tijd informatie.