Iedereen woonachtig in de gemeente Haaksbergen dan wel economisch gebonden aan de gemeente Haaksbergen kan lid worden: inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisatie, scholen, enzovoort.

Het lidmaatschap is vastgesteld op € 50 per jaar. Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Een lokaal netwerk van Haaksbergse inwoners en ondernemers die bewust omgaan met hun leefomgeving.
De mogelijkheid om op het gebied van duurzaamheid en energie ervaringen, ideeën en kennis uit te wisselen.
De mogelijkheid om te participeren in lokale collectieve duurzaamheidsprojecten.
De mogelijkheid om te investeren in duurzame coöperatieprojecten.
(Mede)zeggenschap over de energiecoöperatie.
Activiteiten voor en door leden.

Zodra voor een initiatief de SDE++-subsidie toegekend is, kunnen we echt gaan rekenen en kijken of we een initiatief rendabel kunnen krijgen. Zodra we een rendabel initiatief hebben, informeren we de leden over de investeringsmogelijkheden en gaan we ook de pers benaderen.

Dat is afhankelijk van het concrete plan. Normaliter praten we over een rendement tussen de 3,5 tot 5 procent rente en een looptijd van 15 jaar, waarbij vaak in de tussentijd afgelost wordt. Let wel: aan investeren zit altijd een risico, echter door de SDE++-subsidie van de overheid gedurende 15 jaar is het risico laag.

Meer informatie