In 2050 moet Haaksbergen energieneutraal zijn. Dat is lokaal, regionaal en landelijk vastgelegd. Dat lijkt nog ver weg, maar toch staan we voor een grote opgave. Om de doelstelling te bereiken moet er veel gebeuren. Dit kan alleen door industrie, inwoners én de gemeente samen te laten werken. Energiecoöperatie Haaksbergen is hiervoor de verbindende partij. Met dit initiatief zijn we als Haaksbergen straks minder afhankelijk van grote energieleveranciers.

Nee, niet direct. De gemeente stelt het beleid vast als het gaat om duurzame energie. Wij zijn van dat beleid afhankelijk om plannen te maken van onze ideeën/initiatieven.

Nee, Energiecoöperatie Haaksbergen heeft geen winstoogmerk. Als er opbrengsten zijn uit onze initiatieven worden ze geïnvesteerd in Haaksbergen zelf. Denk aan toekomstige ideeën die meehelpen aan de energietransitie. Alle medewerkers van Energiecoöperatie Haaksbergen zijn bovendien vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om Haaksbergen energieneutraal te maken.

Ja, zo kunnen wij inwoners van Haaksbergen bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden zonnepanelen tegen inkoopprijs aan te schaffen. Dat gebeurt wanneer een idee voor een zonnepark in uitvoering kan worden genomen en wel via de partner van het betreffende zonneveld of via lokale installateurs. Hierover volgt te zijner tijd informatie.

Alle actuele initiatieven van Energiecoöperatie Haaksbergen vindt u hier.

Wij werken samen met commerciële partijen, zoals Pure Energie. Zij hebben de kennis en ervaring die wij gebruiken om samen met deze partners ideeën uit te werken en plannen te maken.

Nu (nog) niet; wij richten ons nu voornamelijk op bewezen technologieën.