Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom heeft Energiecoöperatie Haaksbergen dit initiatief genomen?

In 2050 moet Haaksbergen energieneutraal zijn. Dat is lokaal, regionaal en landelijk vastgelegd. Dat lijkt nog ver weg, maar toch staan we voor een grote opgave. Om de doelstelling te bereiken moet  er veel gebeuren. Dit kan alleen door industrie, inwoners én de gemeente samen te laten werken. Energiecoöperatie Haaksbergen is hiervoor de verbindende partij. Met dit initiatief zijn we als Haaksbergen straks minder afhankelijk van grote energieleveranciers.

Heeft Energiecoöperatie Haaksbergen commerciële belangen?

Nee, Energiecoöperatie Haaksbergen heeft geen winstoogmerk. Als er opbrengsten zijn uit onze initiatieven worden ze geïnvesteerd in Haaksbergen zelf. Denk aan toekomstige ideeën die meehelpen aan de energietransitie. Alle medewerkers van Energiecoöperatie Haaksbergen zijn bovendien vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om Haaksbergen energieneutraal te maken.

Heeft Energiecoöperatie Haaksbergen binding met de gemeente?

Nee, niet direct. De gemeente stelt het beleid vast als het gaat om duurzame energie. Wij zijn van dat beleid afhankelijk om plannen te maken van onze ideeën/initiatieven.

Wanneer wordt het beleid voor zonneparken in Haaksbergen vastgesteld?

De gemeente Haaksbergen heeft de Beleidsregels Zonnevelden op 1 april 2021 vastgesteld. Wij kunnen na goedkeuring door de toetsingscommissie en bevestiging door het college een aanvraag indienen voor de omgevingsvergunningen van de verschillende initiatieven. We kunnen pas SDE++ subsidie aanvragen nadat we een omgevingsvergunning verkregen hebben. De SDE++ subsidieronde vindt dit jaar weer plaats in september 2021.

Richten jullie je ook op particulieren?

Ja, zo kunnen wij inwoners van Haaksbergen bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden zonnepanelen tegen inkoopprijs aan te schaffen. Dat gebeurt wanneer een idee voor een zonnepark in uitvoering kan worden genomen en wel via de partner van het betreffende zonneveld of via lokale installateurs. Hierover volgt te zijner tijd informatie.

Vanuit Stichting Duurzaam Thuis Twente werken zogenoemde wooncoaches. Deze coaches geven adviezen over energiebesparing in huis. ‘Onze’ coaches Peter Migchielsen en Frans Botterhuis doen dat voor ons, via Duurzaam Thuis Twente. U kunt kosteloos een afspraak maken. Meer informatie.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap is vastgesteld op € 50 per jaar. Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Wie kan er lid worden?

Iedereen woonachtig in de gemeente Haaksbergen dan wel economisch gebonden aan de gemeente Haaksbergen kan lid worden: inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisatie, scholen, enzovoort.

Wat levert een lidmaatschap mij op?

Een lokaal netwerk van Haaksbergse inwoners en ondernemers die bewust omgaan met hun leefomgeving.
De mogelijkheid om op het gebied van duurzaamheid en energie ervaringen, ideeën en kennis uit te wisselen.
De mogelijkheid om te participeren in lokale collectieve duurzaamheidsprojecten.
De mogelijkheid om te investeren in duurzame coöperatieprojecten.
(Mede)zeggenschap over de energiecoöperatie.
Activiteiten voor en door leden.

Hoe kan ik investeren?

Zodra voor een initiatief de SDE++-subsidie toegekend is, kunnen we echt gaan rekenen en kijken of we een initiatief rendabel kunnen krijgen. Zodra we een rendabel initiatief hebben, informeren we de leden over de investeringsmogelijkheden en gaan we ook de pers benaderen.

Wat levert investeren mij op?

Dat is afhankelijk van het concrete plan. Normaliter praten we over een rendement tussen de 3,5 tot 5 procent rente en een looptijd van 15 jaar, waarbij vaak in de tussentijd afgelost wordt. Let wel: aan investeren zit altijd een risico, echter door de SDE++-subsidie van de overheid gedurende 15 jaar is het risico laag.

Welke initiatieven voor duurzame opwekking van energie bestaan er in Haaksbergen?

Alle actuele initiatieven van Energiecoöperatie Haaksbergen vindt u hier.

Waar haalt Energiecoöperatie Haaksbergen de kennis vandaan?

Wij werken samen met commerciële partijen, zoals Pure Energie, TPSolar en Solarfields. Zij hebben de kennis en ervaring die wij gebruiken om samen met deze partners ideeën uit te werken en plannen te maken.

Komt Energiecoöperatie Haaksbergen ook met alternatieven voor gas?

Nu (nog) niet; wij richten ons nu voornamelijk op bewezen technologieën.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen van Energiecoöperatie Haaksbergen?

U kunt zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief die enkele keren per jaar wordt verspreid.
Daarnaast zijn wij actief op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.