Privacyverklaring

1. Contactgegevens

Energiecoöperatie Haaksbergen U.A.
Postadres: Cornelis Jolstraat 1, 7482 VZ Haaksbergen

E-mail: info@energiecooperatiehaaksbergen.nl
KVK: 76196984
Vestigingsnummer 000044021054

Energiecoöperatie Haaksbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of met ons contact zoekt via het contactformulier bewaren wij de door u opgegeven naam en uw e-mailadres. Bij aanmelding als lid bewaren en verwerken wij de volgende gegevens: voorletters, voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN-nummer.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website verwerkt naast de onder punt 2. genoemde gegevens geen andere bijzondere/gevoelige persoonsgegevens.

4. Doel

Energiecoöperatie Haaksbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verwerken van aanvragen via contactformulier;
  • Het verwerken van inschrijvingen voor de nieuwsbrief;
  • Het verwerken van aanmeldingen als lid.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer iemand geen lid meer is of zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden alle gegevens onmiddellijk verwijderd.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Energiecoöperatie Haaksbergen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een toelichting kijkt u hier.

8. Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energiecoöperatie Haaksbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht  van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energiecooperatiehaaksbergen.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Energiecoöperatie Haaksbergen wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

9. Beveiliging

Energiecoöperatie Haaksbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Energiecoöperatie Haaksbergen via info@energiecooperatiehaaksbergen.nl.