Oproep aan politici: ‘Heb een visie op energie’ 

In maart zijn er weer verkiezingen, voor de gemeenteraad dit keer. De Energiecoöperatie Haaksbergen maakt zich grote zorgen. Duurzaamheid zou hoog op de agenda moeten staan, maar het interesseert niemand, vreest de coöperatie.

HAAKSBERGEN De Energiecoöperatie Haaksbergen schreef een open ‘brandbrief’ aan alle partijen die meedoen aan de verkiezingen in maart. De kern: vind er iets van. Geef een visie op duurzaamheid en energiebehoefte. ‘Wij merken helaas dat er weinig of slechts matige belangstelling bestaat voor duurzaamheid’, constateert de groep.

De Energiecoöperatie Haaksbergen wijst erop dat Haaksbergen in 2050, net als andere gemeenten, klimaatneutraal moet zijn. Daarom dringen de leden van de coöperatie er bij de partijen op aan een heldere visie in de verkiezingsprogramma’s  te zetten. Winmolens, zonnevelden, aardwarmte en warmtenetten, het zijn allemaal keuzes. Maar daar kunnen burgers alleen richting aan geven als partij laten zien dat het belangrijk is. ‘U vertegenwoordigt als gemeenteraadslid onze inwoners. Daarom vragen wij u als fractie om, meer dan ooit tevoren in uw nieuwe verkiezingsprogramma volop aandacht te vestigen op duurzaamheid en op welke manier wij dit met z’n alle kunnen doen.’

(Tubantia, 21-12-2021)