De bouw van de zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is een stap dichterbij. De SDE++-subsidies voor beide velden zijn toegekend. Deze subsidie was een belangrijke voorwaarde voor de volgende stappen. Beide zonnevelden zijn een gezamenlijk initiatief van Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen.

In totaal stelde de rijksoverheid € 5 miljard beschikbaar. Er werd voor een totaalbedrag van € 12,1 miljard aan aanvragen ingediend. In 2020 stelde de overheid voor de eerste keer deze subsidie open. Toen werd voor € 4,6 miljard aan subsidies toegekend aan bijna 3.500 duurzame projecten. Eind 2021 was de tweede openstelling van de SDE++-subsidies. Daar tekenden Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen zich samen voor in. De beoordeling is gedaan op onder meer CO2-uitstoot, maar ook of er voldoende transportcapaciteit is voor de teruglevering van energie.

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. De subsidie dekt het verschil in de kosten voor het opwekken van groene energie ten opzichte van grijze energie. Hopelijk is deze subsidie in de nabije toekomst niet meer nodig. Lees hier meer over SDE++ subsidie.

15 jaar lang financiële participatie omgeving
Energiecoöperatie Haaksbergen vroeg met haar partner Pure Energie voor twee zonnevelden subsidies aan: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld N18. Voor Zonnepark Stegenhoek heeft Energiecoöperatie Haaksbergen geen samenwerking met de initiatiefnemer (LC Energy) zoals dat wel met Pure Energie geldt.

Wel zijn er met LC Energy afspraken gemaakt om (financiële) participatie voor de omgeving mogelijk te maken. En komt er via een omgevingsfonds geld beschikbaar voor de omgeving. Dat was één van de voorwaarden die de gemeente in haar beleidsregels voor zonneparken heeft vastgelegd. Voorzitter Peter Bos: “De omgeving profiteert zo vijftien jaar lang mee van de opbrengsten van de velden. We hebben het voor elkaar gekregen om dit vast te leggen in de overeenkomsten voor alle zonnevelden”.

Volgende stap: financial close en uitgifte certificaten
Nu de subsidies zijn toegekend, gaat Energiecoöperatie Haaksbergen starten met rekenen. Er wordt precies bekeken of de velden financieel haalbaar zijn. Dit wordt afgesloten met de financial close. Dit is een mijlpaal die het startpunt is voor de uitgifte van de certificaten van lening voor onze leden. Binnenkort laten wij weten wanneer de uitgifte start.

Wij krijgen vaak vragen wat de stand van zaken is van de uitgifte van certificaten van lening. De totstandkoming van zonneparken gaat in stappen. Elke stap is afhankelijk van een voorgaande stap.

Zo kunnen wij pas rekenen of de parken financieel haalbaar zijn als de subsidies zijn toegekend. Daarna volgt de financial close. En pas daarna kunnen we de certificaten van lening uitgeven. Er is inmiddels een conceptreglement voor de leningcertificaten opgesteld. Deze ligt ter controle bij de notaris en zal later worden vastgesteld door de ALV. Het wachten is dus allereerst op het al dan niet toekennen van de SDE++-subsidies (waarschijnlijk medio 2022).

De toekenning van de SDE++-subsidies voor de te realiseren zonnevelden in Haaksbergen laat op zich wachten. Helaas langer dan wij hadden verwacht en gehoopt. Daar waar we eerder konden uitgaan van het eerste kwartaal van 2022, zal de toekenning waarschijnlijk nu pas halverwege 2022 zijn.

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. Het toekennen van de SDE++ subsidie is een voorwaarde om door te kunnen gaan met de volgende stappen.

Over SDE++-subsidie
In totaal is er € 5 miljard beschikbaar. Er is voor een totaalbedrag van € 12,1 miljard aan aanvragen ingediend. In 2020 stelde de rijksoverheid voor de eerste keer deze subsidie open. Toen werd voor € 4,6 miljard aan subsidies toegekend aan bijna 3.500 duurzame projecten. Eind 2021 was de tweede openstelling van de SDE++-subsidies. Daar heeft Energiecoöperatie Haaksbergen zich voor ingetekend. Alle aanvragen worden op dit moment beoordeeld. De beoordeling wordt gedaan op onder meer CO2-uitstoot, maar ook of er voldoende transportcapaciteit is voor de teruglevering van energie.

De zonnevelden
Energiecoöperatie Haaksbergen heeft voor twee zonnevelden subsidies aangevraagd: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld N18 (beide zijn een samenwerking met Pure Energie) Zonnepark Stegenhoek heeft Energiecoöperatie Haaksbergen geen samenwerking met de initiatiefnemer (LC Energy). Wel zijn er afspraken gemaakt om (financiële) participatie voor de omgeving mogelijk te maken. En komt er via een omgevingsfonds geld beschikbaar voor de omgeving. Dat was één van de voorwaarden die de gemeente in haar beleidsregels voor zonneparken heeft vastgelegd. Voor meer informatie over Stegenhoek klik hier.

Asbest eraf, zon erop. Dat was het onderwerp van het webinar dat Natuur en Milieu Overijssel op 19 januari 2022 organiseerde.

Niet aanwezig geweest, maar wel geïnteresseerd?
Kijk dan hier het webinar terug

De subsidieregeling van de Provincie Overijssel wordt in februari opengesteld.

In Haaksbergen is inmiddels een aantal grote (industriële) daken na bemiddeling door Energiecoöperatie Haaksbergen volgelegd met zonnepanelen.

Een van die voorbeelden is een hal van Elastolith aan de Rietmolenweg (St. Isidorushoeve): 582 panelen die waarschijnlijk voldoende zijn voor de eigen energiebehoefte van de onderneming. Elastolith gaat ook een tweede hal gebruiken om zonnepanelen te plaatsen.

Heeft u een (groot) dak waar (minimaal 500) zonnepanelen op kunnen en wilt u advies daarover? Neem dan contact op met Energiecoöperatie Haaksbergen. Wij leggen geen panelen, kopen ze niet in, maar hebben wél de kennis om daarover advies te geven. Dat doen wij binnen het kader van de SCE (de voormalige Postcoderoosregeling).

Neem hier contact met ons op.

Nu de omgevingsvergunningen voor de zonneparken definitief zijn, kunnen we de volgende stappen zetten. Begin 2022 verwachten wij zekerheid te krijgen over het ontvangen van de SDE++-subsidies en de hoogte ervan.

Vervolgens gaan wij uitrekenen of de parken financieel haalbaar zijn. Daarna volgt de financial close, de uitgifte van de certificaten, het bestellen van de materialen en tot slot het bouwen van de parken. In 2023 zullen de parken operationeel zijn, mits we de geschetste tijdslijn kunnen blijven volgen.

Op dit moment zijn wij bezig de bv’s op te richten die nodig zijn voor de zonneparken en het voorbereiden van de rekening en verantwoording voor de Kamer van Koophandel. Dit moet namelijk voor 1 januari 2022 afgerond zijn.

De omgevingsvergunningen voor de te realiseren zonneparken waarbij Energiecoöperatie Haaksbergen betrokken is, zijn onherroepelijk, dus definitief. Eind september werden de vergunningen verstrekt.

De ontwerpvergunningen, waarvoor geen zienswijzen werden ingediend, lagen tot eind augustus ter inzage.

Lees hier meer over de zonneparken.

Een terugblik in vogelvlucht:
April 2021: Gemeente stelt beleidsregels zonnevelden vast
April 2021: Energiecoöperatie dient voorontwerpplannen bij gemeente in
Mei 2021: Gemeente selecteert plannen Energiecoöperatie Haaksbergen
Juni 2021: Omgevingsvergunningen zijn aangevraagd
Juli 2021: Ontwerpvergunningen liggen ter inzage
September 2021: Omgevingsvergunningen zijn verstrekt

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Of en in hoeverre we daarin de aandacht voor duurzaamheid terugzien, weten wij (nog) niet. Omdat wij dit als Energiecoöperatie Haaksbergen enorm belangrijk vinden, hebben wij een ‘brandbrief’ gestuurd naar alle politieke partijen/raadsfracties.

Het doel van deze brief is om de partijen bewust te maken en aan te geven hoe belangrijk duurzaamheid is en de noodzaak dit onderwerp op te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

Oproep aan politici: ‘Heb een visie op energie’ (Tubantia, 21-12-2021)

Van de plannen voor zonnevelden die in april werden ingediend bij de gemeente Haaksbergen, werden uiteindelijk drie plannen geselecteerd. Twee daarvan waren plannen van Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld. Het derde plan werd ingediend door LC Energy voor de locatie Kinkelerweg (St. Isidorushoeve): Zonnepark De Stegenhoek.

Voor dit derde park was er geen samenwerking met Energiecoöperatie Haaksbergen. Wel schreef de gemeente voor dat er van lokale participatie sprake moest zijn om verder te kunnen met de ontwikkeling van het park.

Energiecoöperatie Haaksbergen heeft vervolgens afspraken gemaakt met LC Energy met als resultaat dat er toch een vorm van (financiële) participatie is en geld voor de omgeving beschikbaar komt. Het gaat om een bedrag van € 50.000 dat LC Energy in een omgevingsfonds stort bij oplevering van het park. Dit geld wordt, in overleg met de omgeving, besteed aan de omgeving. Daarnaast doneert LC Energy een zelfde bedrag, waarvan € 40.000 in een nog op te richten ‘Duurzaam Haaksbergen-fonds’. Het resterende bedrag ontvangt Energiecoöperatie Haaksbergen voor de gemaakte kosten.

Hoe kun je gas besparen in deze tijden waarin de gasprijs flink aan het stijgen is? Je kunt van het gas af gaan, maar voor wie daarvoor geen mogelijkheden heeft zijn er tal van bespaarmogelijkheden.

HIER Opgewekt heeft een aantal maatregelen op een rij gezet. Van kleine maatregelen die weinig kosten tot wat grover geschut. https://www.hier.nu/10-tips-om-gas-te-besparen