Op dit moment kunnen wij nog niet concreet aangeven hoe inwoners van Haaksbergen kunnen investeren in de zonneparken en wat die investering oplevert. Dat kan pas als we precies weten wat er nodig is om het zonnepark te bouwen en wat het project gaat kosten. De voorbereidingen om dit uit te rekenen zijn begonnen.

Lees ook dit bericht over de start van de voorbereiding van de zonneparken.

De technische en organisatorische voorbereiding voor de twee zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is begonnen. De grillige markt vraagt dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost veel tijd.

De netaansluiting is ondertussen wel gecontracteerd. Dit is eveneens een kostbaar traject dat veel tijd in beslag neemt. Volgens de planning van Enexis is de netaansluiting in het najaar van 2023 klaar.

Lees hier meer over hoe de markt op dit moment is.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is op donderdag 8 december. De ALV wordt gehouden in theater De Kappen en begint om 19.30 uur. Leden hebben een uitnodiging ontvangen.

Nog geen lid, maar wel belangstelling? Lees hier meer.

We hebben behoefte aan aanvulling van het bestuur met twee of drie bestuursleden. Technische en/of communicatieve vaardigheden én uiteraard belangstelling voor verduurzaming van ons dorp zien wij graag! Belangstelling of vragen? Neem hier contact met ons op.

LC Energy is gestart met de voorbereidende werkzaamheden van zonnepark Stegenhoek. Dit zonnepark komt aan de Kinkelerweg in St. Isidorushoeve. In januari start de bouw die in totaal acht maanden gaat duren. De investeerder van LC Energy neemt het ondernemersrisico te starten met de bouw. Op de website van LC Energy is meer te lezen.

Energiecoöperatie Haaksbergen heeft, in tegenstelling tot de twee andere parken, geen 50% participatie in dit park. Wel is er een vorm van financiële participatie vastgelegd, een voorwaarde die de gemeente Haaksbergen stelt. Wij hebben met LC Energy afspraken gemaakt dat er een bedrag in een omgevingsfonds wordt gestort. Lees daarover meer hier.

De bouw van de zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is een stap dichterbij. De SDE++-subsidies voor beide velden zijn toegekend. Deze subsidie was een belangrijke voorwaarde voor de volgende stappen. Beide zonnevelden zijn een gezamenlijk initiatief van Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen.

In totaal stelde de rijksoverheid € 5 miljard beschikbaar. Er werd voor een totaalbedrag van € 12,1 miljard aan aanvragen ingediend. In 2020 stelde de overheid voor de eerste keer deze subsidie open. Toen werd voor € 4,6 miljard aan subsidies toegekend aan bijna 3.500 duurzame projecten. Eind 2021 was de tweede openstelling van de SDE++-subsidies. Daar tekenden Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen zich samen voor in. De beoordeling is gedaan op onder meer CO2-uitstoot, maar ook of er voldoende transportcapaciteit is voor de teruglevering van energie.

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. De subsidie dekt het verschil in de kosten voor het opwekken van groene energie ten opzichte van grijze energie. Hopelijk is deze subsidie in de nabije toekomst niet meer nodig. Lees hier meer over SDE++ subsidie.

15 jaar lang financiële participatie omgeving
Energiecoöperatie Haaksbergen vroeg met haar partner Pure Energie voor twee zonnevelden subsidies aan: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld N18. Voor Zonnepark Stegenhoek heeft Energiecoöperatie Haaksbergen geen samenwerking met de initiatiefnemer (LC Energy) zoals dat wel met Pure Energie geldt.

Wel zijn er met LC Energy afspraken gemaakt om (financiële) participatie voor de omgeving mogelijk te maken. En komt er via een omgevingsfonds geld beschikbaar voor de omgeving. Dat was één van de voorwaarden die de gemeente in haar beleidsregels voor zonneparken heeft vastgelegd. Voorzitter Peter Bos: “De omgeving profiteert zo vijftien jaar lang mee van de opbrengsten van de velden. We hebben het voor elkaar gekregen om dit vast te leggen in de overeenkomsten voor alle zonnevelden”.

Volgende stap: financial close en uitgifte certificaten
Nu de subsidies zijn toegekend, gaat Energiecoöperatie Haaksbergen starten met rekenen. Er wordt precies bekeken of de velden financieel haalbaar zijn. Dit wordt afgesloten met de financial close. Dit is een mijlpaal die het startpunt is voor de uitgifte van de certificaten van lening voor onze leden. Binnenkort laten wij weten wanneer de uitgifte start.

Wij krijgen vaak vragen wat de stand van zaken is van de uitgifte van certificaten van lening. De totstandkoming van zonneparken gaat in stappen. Elke stap is afhankelijk van een voorgaande stap.

Zo kunnen wij pas rekenen of de parken financieel haalbaar zijn als de subsidies zijn toegekend. Daarna volgt de financial close. En pas daarna kunnen we de certificaten van lening uitgeven. Er is inmiddels een conceptreglement voor de leningcertificaten opgesteld. Deze ligt ter controle bij de notaris en zal later worden vastgesteld door de ALV. Het wachten is dus allereerst op het al dan niet toekennen van de SDE++-subsidies (waarschijnlijk medio 2022).

De toekenning van de SDE++-subsidies voor de te realiseren zonnevelden in Haaksbergen laat op zich wachten. Helaas langer dan wij hadden verwacht en gehoopt. Daar waar we eerder konden uitgaan van het eerste kwartaal van 2022, zal de toekenning waarschijnlijk nu pas halverwege 2022 zijn.

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. Het toekennen van de SDE++ subsidie is een voorwaarde om door te kunnen gaan met de volgende stappen.

Over SDE++-subsidie
In totaal is er € 5 miljard beschikbaar. Er is voor een totaalbedrag van € 12,1 miljard aan aanvragen ingediend. In 2020 stelde de rijksoverheid voor de eerste keer deze subsidie open. Toen werd voor € 4,6 miljard aan subsidies toegekend aan bijna 3.500 duurzame projecten. Eind 2021 was de tweede openstelling van de SDE++-subsidies. Daar heeft Energiecoöperatie Haaksbergen zich voor ingetekend. Alle aanvragen worden op dit moment beoordeeld. De beoordeling wordt gedaan op onder meer CO2-uitstoot, maar ook of er voldoende transportcapaciteit is voor de teruglevering van energie.

De zonnevelden
Energiecoöperatie Haaksbergen heeft voor twee zonnevelden subsidies aangevraagd: Zonnepark N18 Noord en Zonnepark Eeltinkveld N18 (beide zijn een samenwerking met Pure Energie) Zonnepark Stegenhoek heeft Energiecoöperatie Haaksbergen geen samenwerking met de initiatiefnemer (LC Energy). Wel zijn er afspraken gemaakt om (financiële) participatie voor de omgeving mogelijk te maken. En komt er via een omgevingsfonds geld beschikbaar voor de omgeving. Dat was één van de voorwaarden die de gemeente in haar beleidsregels voor zonneparken heeft vastgelegd. Voor meer informatie over Stegenhoek klik hier.

Asbest eraf, zon erop. Dat was het onderwerp van het webinar dat Natuur en Milieu Overijssel op 19 januari 2022 organiseerde.

Niet aanwezig geweest, maar wel geïnteresseerd?
Kijk dan hier het webinar terug

De subsidieregeling van de Provincie Overijssel wordt in februari opengesteld.

In Haaksbergen is inmiddels een aantal grote (industriële) daken na bemiddeling door Energiecoöperatie Haaksbergen volgelegd met zonnepanelen.

Een van die voorbeelden is een hal van Elastolith aan de Rietmolenweg (St. Isidorushoeve): 582 panelen die waarschijnlijk voldoende zijn voor de eigen energiebehoefte van de onderneming. Elastolith gaat ook een tweede hal gebruiken om zonnepanelen te plaatsen.

Heeft u een (groot) dak waar (minimaal 500) zonnepanelen op kunnen en wilt u advies daarover? Neem dan contact op met Energiecoöperatie Haaksbergen. Wij leggen geen panelen, kopen ze niet in, maar hebben wél de kennis om daarover advies te geven. Dat doen wij binnen het kader van de SCE (de voormalige Postcoderoosregeling).

Neem hier contact met ons op.