De SDE++-subsidies blijken niet toereikend voor een positieve business case voor de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld. Omdat we samen met de inwoners van Haaksbergen 50% van de parken in eigendom willen regelen, kunnen en willen we geen risico nemen met de realisatie: zonder positieve business case in het onverantwoord de parken aan te leggen.

We krijgen wel vragen hoe het dan mogelijk is dat op dit moment LC Energy wel het zonnepark Stegenhoek aanlegt. De reden is dat de financier van de Stegenhoek bereid is het financiële risico te dragen, ondernemersrisico dus.

Op dit moment zijn we druk bezig door middel Corporate Power Purchase Agreements, dus het verkopen van de stroom voor langere termijn aan bedrijven, alsnog een positieve business case te krijgen. Dit vergt wel enige tijd, maar we maken wel degelijk vorderingen.

De leden stemden tijdens de ledenvergadering van 8 december 2023 in met de samenwerking met Pure Energie Wind en met de oprichting van een ontwikkel BV voor wind. Op dit moment is de samenwerkingsovereenkomst op een haar na rond.

Op dit moment is de gemeente Haaksbergen aan zet als het gaat om windenergie. Hier leest u alles over de stand van zaken

Op 18 april houden we een bijzondere ledenvergadering van Energiecoöperatie Haaksbergen. Daarvoor ontvangen alle leden een uitnodiging.

Deze bijzondere ledenvergadering houden we onder andere om de leden toestemming te vragen een leningovereenkomst aan te gaan met het LEI-F fonds van de provincie Overijssel voor de ontwikkeling van windenergie in samenwerking met Pure Energie Wind.

Op donderdag 30 maart gaan de gemeente Haaksbergen en Energiecoöperatie Haaksbergen met andere belangstellenden naar IJskoud in Noord-Deurningen en naar Singraven (gemeente Dinkelland).

IJskoud is een succesvolle coöperatie in Noord-Deurningen die biogas produceert uit mest. Dit zou eventueel ook in de omgeving van Buurse en De Hoeve kunnen.

In Singraven is in de Dinkel een waterkrachtcentrale gebouwd waar voor 50 tot 100 huishoudens stroom wordt opgewekt. Wij willen zien in hoeverre in de Buurserbeek bij de Watermolen ook een dergelijke centrale gebouwd zou kunnen worden.

Op 25 januari 2023 hebben wethouders Jan Herman Scholten en Johan Niemans symbolisch de eerste schop in de grond gezet voor de bouw van Zonnepark De Stegenhoek. De kabel voor de aansluiting van het park is inmiddels gelegd en de bouw is begonnen.

LG Energy heeft toegezegd per opgewekte MWh aan elektriciteit € 0,50 te doneren aan het omgevingsfonds gedurende 15 jaar. Dit bedrag is contant gemaakt en afgerond op € 50.000,00 en zal ter beschikking komen direct na oplevering van het park, dus in de tweede helft van dit jaar.

Energiecoöperatie Haaksbergen zorgt  met de omwonenden van Stegenhoek voor een passende besteding van het omgevingsfonds. Op 16 maart is er een eerste bijeenkomst geweest met de omwonenden van Zonnepark De Stegenhoek over de besteding van het omgevingsfonds.

De zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld liggen er voorlopig nog niet. Peter Bos, voorzitter van de Energiecoöperatie Haaksbergen, hoopte afgelopen zomer nog sneller aan de slag te kunnen. Maar de problemen zijn groot.

Eind dit jaar zou meer duidelijk worden over de start van de aanleg, meldde voorzittter Peter Bos in september. Maar wereldwijde onrust en economische problemen houden aan en dat maakt een voorspelling lastig, meldt de Energiecoöperatie Haaksbergen nu op haar website. ‘De grillige markt vraagt dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost veel tijd.’

Extra kosten en vertraging
Die grillige markt zit vooral in leveringsproblemen en prijsstijgingen. Zowel de bouwkosten voor de aanleg als de personeelskosten zijn gestegen, maar ook de onderdelen zijn nauwelijks te krijgen. Al met al zorgt dat voor enorme extra kosten en vertraging. „We hadden gehoopt dat we op dit moment al gestart zouden zijn”, zegt Ira Hesp van Pure Energie, partner van de Haaksbergse coöperatie.

Niet alleen is het werk vertraagd, ook wordt het allemaal veel duurder. Door alle prijsstijgingen wordt de opbrengst anders, en zijn er nieuwe sommetjes nodig om te zien of het project überhaupt nog haalbaar is. „We zijn er op dit moment druk mee bezig om ervoor te zorgen dat het rendabel wordt”, zegt Hesp.

‘Kijken hoe we het kunnen realiseren’
Als de kosten hoger worden dan de baten loont het project niet meer. „We zijn het afgelopen jaar bezig geweest met de voorbereiding, maar de markt is grillig. Daarom hebben we ook even een pas op de plaats gemaakt. Nu gaan we kijken hoe we het kunnen gaan realiseren.” Wordt de terugverdientijd nu langer? „Hier kunnen we op dit moment niets over zeggen. Ook daar spelen vele factoren een rol.”

Netwerkbeheerder Enexis is inmiddels wel gevraagd om de kabels te leggen die de panelen moeten verbinden met het stroomnet. ‘Eveneens een kostbaar traject dat veel tijd in beslag neemt.’ Dit zou eind volgend jaar klaar moeten zijn. Hoe lang dit duurt en wanneer het werk precies begint , is nog niet duidelijk.

Bron: Tubantia, 9 december 2022
Foto: Daan Sonneveld

Op dit moment kunnen wij nog niet concreet aangeven hoe inwoners van Haaksbergen kunnen investeren in de zonneparken en wat die investering oplevert. Dat kan pas als we precies weten wat er nodig is om het zonnepark te bouwen en wat het project gaat kosten. De voorbereidingen om dit uit te rekenen zijn begonnen.

Lees ook dit bericht over de start van de voorbereiding van de zonneparken.

De technische en organisatorische voorbereiding voor de twee zonnevelden N18 Noord en N18 Eeltinkveld is begonnen. De grillige markt vraagt dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kost veel tijd.

De netaansluiting is ondertussen wel gecontracteerd. Dit is eveneens een kostbaar traject dat veel tijd in beslag neemt. Volgens de planning van Enexis is de netaansluiting in het najaar van 2023 klaar.

Lees hier meer over hoe de markt op dit moment is.

Meer informatie over de beide zonneparken.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is op donderdag 8 december. De ALV wordt gehouden in theater De Kappen en begint om 19.30 uur. Leden hebben een uitnodiging ontvangen.

Nog geen lid, maar wel belangstelling? Lees hier meer.

We hebben behoefte aan aanvulling van het bestuur met twee of drie bestuursleden. Technische en/of communicatieve vaardigheden én uiteraard belangstelling voor verduurzaming van ons dorp zien wij graag! Belangstelling of vragen? Neem hier contact met ons op.